Oracle oferuje aplikację Oracle Hyperion Profitability and Cost Management

Redwood Shores, Kalifornia, 25 lipca 2008 r. — Firma Oracle poinformowała o dostępności nowej aplikacji do zarządzania wydajnością Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, która ułatwia przedsiębiorstwom i instytucjom wgląd w czynniki wpływające na koszty i rentowność. Produkt ten jeszcze bardziej umacnia Oracle na pozycji lidera w dziedzinie zarządzania efektywnością.  Oracle Hyperion Profitability and Cost Management jest elementem systemu Oracle Enterprise Performance Management (EPM), który jako jedyny w branży zapewnia na tak wysokim poziomie doskonalenie zarządzania, dzięki czemu firmy mogą działać bardziej inteligentnie, prężnie oraz zgodnie z określonymi celami. Oracle Hyperion Profitability and Cost Management zapewnia firmom wgląd w opłacalność i koszty, co umożliwia im poprawę sprawności organizacyjnej i właściwe wykorzystywanie zasobów w celu zwiększenia rentowności.

Aplikacja ta oferuje użytkownikom przejrzysty widok kosztów działalności biznesowej w całej organizacji — łącznie z obsługą klientów i dostawami produktów — co pozwala zlokalizować zasoby przynoszące największe zyski oraz dostrzec możliwości lepszego dostosowania zasobów i poprawy rentowności. Będzie szczególnie przydatna dla firm, które często wykorzystują do alokacji i obliczania rentowności arkusze kalkulacyjne i procesy ręczne. Uzyskane w ten sposób rozproszone dane są trudne do przeanalizowania, co prowadzi do mało dokładnych wniosków i powoduje trudności w terminowym działaniu.

Najważniejsze korzyści dla użytkowników Oracle Hyperion Profitability and Cost Management to:

  • Możliwość dostrzeżenia czynników wpływających na koszty i rentowność. Wielowymiarowa analiza pozwala użytkownikom zidentyfikować źródła i atrybuty rentowności, funkcje modelowania scenariuszy ułatwiają podejmowanie prawidłowych decyzji, a traktowanie rentowności jako miernika wydajności umożliwia stosowanie najlepszych procedur zarządzania.
  • Przejrzysty dostęp do informacji i elastyczność. Dzięki elastycznemu mechanizmowi alokacji, aplikacja umożliwia dokładne lokalizowanie kosztów. Wiarygodne wykresy graficzne pozwalają śledzić alokację kosztów i przepływy przychodów. W oparciu o definiowane przez użytkownika reguły biznesowe można szybko oceniać różne modele.
  • Lepsze dostosowywanie zasobów. Dzięki ścisłej integracji z innymi ważnymi aplikacjami do zarządzania wydajnością, użytkownicy mogą wpływać na budżet i plany, strategicznie alokować zasoby w oparciu o dokładne informacje dotyczące opłacalności i kosztów oraz ulepszać programy marketingowe przez bardziej zaawansowaną segmentację klientów.

„Jednym z częstych błędów w zarządzaniu kosztami i kontrolingu jest używanie arkuszy kalkulacyjnych lub wycinkowych modeli kosztowych, co sprawia, że obraz czynników wpływających na koszty jest niespójny. W rezultacie, wiele działań mających na celu zmniejszenie kosztów jest niewłaściwie ukierunkowanych” — powiedziała Agnieszka Beresińska, Business Consulting Manager, Oracle Polska  „Wykorzystanie Oracle Hyperion Profitability and Cost Management umożliwia użytkownikom dokładną analizę czynników wpływających na rentowność i koszty, dzięki czemu mogą szybko dostosować zasoby i wykorzystać najbardziej opłacalne możliwości biznesowe. Nowoczesna aplikacja umożliwia zbudowanie efektywnych modeli analitycznych, a dzięki temu – zebranie właściwych informacji niezbędnych do podejmowania ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu