Wirtualna (E)mapa Pielgrzymek

Wirtualna Mapa Pielgrzymek to serwis umożliwiający śledzenie trasy i postępów pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. To ciekawe przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy m.in. Fundacji „Opoka”, sieci telefonicznej Plus, firmy SNAP oraz Emapy. Ta ostatnia dostarczyła szczegółowe dane kartograficzne terenu całej Polski. Działanie systemu lokalizacji pielgrzymek opiera się na namierzaniu sygnału komórki przez trzy różne stacje nadawczo-odbiorcze, co pozwala na bardzo dokładne określenie jej położenia. Poprzez wyposażanie w taką komórkę jednego z uczestników każdej pielgrzymki, możliwie jest namierzenie całych kolumn. Dzięki mapie internetowej zamieszczonej na portalu, położenie kolumn pieszych można śledzić na bieżąco zaraz po ich wyruszeniu. Przemieszczanie się pielgrzymek jest wizualizowane za pomocą naniesionych na mapę linii. Serwis zawiera jeszcze jedną, ważną funkcjonalność. Upoważnione przez uczestnika pielgrzymki osoby, poprzez wysłanie specjalnego sms-a mogą w dowolnej chwili dowiedzieć się o położeniu danego pielgrzyma – z dokładnością nawet do ulicy.

Jest to możliwe m.in. dzięki udostępnionej przez Emapę bardzo dokładnej cyfrowej mapie Polski. Szczegółowe plany wszystkich (892) miast polskich, ponad 3400 planów miejscowości oraz kompletna sieć dróg sprawiają, że zlokalizowanie pielgrzymów nie jest żadnym problemem. „Większość dostawców map cyfrowych posiada dobrze opracowane tylko większe miasta i miejscowości, u nas jest inaczej” – mówi Mariusz Stasiak, wiceprezes firmy Emapa. „Nasze dane zawierają mnóstwo miasteczek, osad, dróg lokalnych i gruntowych, których na próżno szukać na mapach konkurencji. Dzięki temu, twórcy serwisu Wirtualna Mapa Pielgrzymek mają pewność, że grupy pieszych kolumn, maszerujące przecież głównie mało uczęszczanymi drogami lokalnymi (a nie rzadko i gruntowymi), zostaną zawsze bez problemów zlokalizowane i pokazane na mapie”.

Po więcej informacji zapraszamy na: http://pielgrzymki.opoka.org.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu