WPROWADŹMY OPCJĘ OPT – OUT JUŻ TERAZ

Ministrowie pracy krajów Unii Europejskiej ustanowili wstępny kompromis w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji dyrektywy unijnej  o czasie pracy. Dopuszcza ona m.in.  możliwość wydłużenia tygodnia pracy ponad 48 godzin (tzw. opt – out). Konfederacja Pracodawców Polskich domaga się wprowadzenia tego rozwiązanie do polskiego prawa już teraz.  KPP stanowczo domaga się wprowadzenia do Kodeksu pracy zapisów umożliwiających stosowanie tzw. opcji opt – out na podobnych zasadach jak ma to miejsce w odniesieniu do  pracy lekarzy, z możliwością wydłużenia czasu pracy średnio do 60-65 godzin tygodniowo.

Jednocześnie uważamy, że wprowadzenie tego rozwiązania może być połączone ze zmianami, które będą zabezpieczać pracowników przed naruszeniem ich praw, takich jak: bezwzględnie –  uprzednia pisemna zgoda pracownika na stosowanie tej opcji, zakaz sięgania po środki represyjne wobec pracownika, który nie wyraża zgody na pracę powyżej przeciętnie 48 godzin tygodniowo, możliwość cofnięcia zgody pracownika na stosowanie wobec niego opcji  opt-out  oraz możliwość składania anonimowej skargi do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku nieprawidłowości w  stosowaniu klauzuli  opt-out,  etc.

– Z przeprowadzanych wśród pracodawców konsultacji wynika, że uwzględnienie naszego postulatu będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę i podniesienie konkurencyjności polskich firm, także
w kontekście ich  problemów z rekrutacją pracowników o określonych  kwalifikacjach – wyjaśnia Henryk Michałowicz, ekspert KPP.

Ponadto opowiadamy się za umożliwieniem przedłużenia okresu rozliczeniowego u każdego pracodawcy do 12 miesięcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy przewidują, że przedłużenie okresu rozliczeniowego do 6 bądź 12 miesięcy możliwe jest tylko w rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób. Zdaniem KPP, rozszerzenie tej możliwości na wszystkich pracodawców przyniosłoby dobre skutki dla nich samych, pracowników  oraz całej gospodarki. Obecnie w Sejmie znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 430), który przewiduje zmiany dotyczące czasu pracy. –  Jest to dobry moment na zmiany, jeżeli rząd chce słuchać dobrych dla rynku pracy rad pracodawców – podkreśla Henryk Michałowicz, ekspert KPP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu