Tańsza benzyna dzięki Impuls 5…?

przez | 23/07/2008

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego SA – jednostka badawczo-produkcyjna specjalizująca się m. in. w usługach dla branży paliwowej oraz produkcji chemikaliów specjalnego przeznaczenia wybrał system Impuls 5. Rozwiązanie firmy BPSC SA wspierać będzie wszystkie istotne procesy zarządcze, a także działalność produkcyjną ośrodka.Rozpoczęta właśnie analiza funkcjonalna ośrodka określi specyfikę wdrożenia planowanego na przełomowe miesiące 2008/09. Umowa przewiduje implementację systemu w obszarach Finanse Księgowość Koszty, Środki Trwałe, Kadry Płace, Zarządzanie Produkcją (MRP), Dystrybucja, Gospodarka Materiałowa. Oprogramowanie będzie wspierać pracę 50 użytkowników.

– Przemysł rafineryjny rozwija się bardzo szybko, co pozwala nam optymistycznie patrzeć
w przyszłość. Ta sytuacja wymaga od nas optymalizowania wielu procesów oraz systematycznego podnoszenia wydajności, w szczególności w ramach działalności produkcyjnej. Wybierając system Impuls 5 oczekujemy wdrożenia kompleksowego, które z jednej strony dopasuje się do specyfiki naszej działalności, a z drugiej będzie mogło być dynamicznie modyfikowane w zależności od naszych potrzeb – mówi Zbigniew Paćkowski, Prezes Zarządy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego SA

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego SA funkcjonuje od 1971 roku jako samodzielna jednostka badawczo-rozwojowa, a od 1 października 2007 roku jako spółka akcyjna.. Od lat znajduje się w czołówce ośrodków badawczych zajmujących się aspektami przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, technologiami paliw i biopaliw oraz badaniem ich jakości. Przoduje również jako producent  bezyny lotniczej Avgas, pakietów dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw oraz dodatków wspomagających procesy przemysłowe. Produkuje również wysokiej jakości odczynniki chemiczne pochodzenia naftowego i szeroki asortyment folii polietylenowych. Od kilkunastu lat Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego SA ma charakter centrum badawczo-produkcyjnego, przy czym funkcje badawcze i produkcyjne są organizacyjnie rozdzielone.