11 nowych akcjonariuszy GoldenSubmarine

GoldenSubmarine to czołowa polska agencja interaktywna, która powstała w wyniku pierwszej na polskim rynku interaktywnym fuzji dwóch agencji: warszawskiej – isens i poznańskiej – Conecto. Po czterech miesiącach od fuzji, grono akcjonariuszy GoldenSubmarine powiększyło się o jedenaście nowych osób – pracowników agencji.  Opracowany już na etapie fuzji program motywacyjny zakładał przydział akcji kluczowym pracownikom GoldenSubmarine. Objęto nim 11 osób, które od 30 czerwca w Warszawie i od 2 lipca w Poznaniu zyskały status akcjonariuszy spółki. Dzięki wygodnej formie prawnej GoldenSubmarine (spółka komandytowo-akcyjna), przyznanie akcji nowym akcjonariuszom odbyło się bardzo sprawnie i było konsekwencją przyjętych na etapie tworzenia firmy założeń.

W większości nowymi akcjonariuszami są pracownicy, którzy pracują w agencji około trzech lat, choć w tym gronie są również osoby związane z firmą od początku jej istnienia, czyli ośmiu lat. Akcje otrzymało 5 osób z działu obsługi klienta i new bussines oraz 6 osób z działu realizacji, w tym wszystkie odpowiedzialne na kreacje agencji.

–  Przekazanie puli akcji ze strony właścicieli agencji na rzecz jej pracowników to wyraz chęci podzielenia się jej sukcesem. Poza samym prestiżem, jakim jest posiadanie części firmy na własność, akcje dają także prawo do dywident z zysku – mówi prezes agencji GoldenSubmarine – Michał Grzybkowski.

Miło jest, gdy praca, którą wykonuję na rzecz rozwoju firmy jest doceniana – mówi Marta Krysik, dyrektor zarządzający GoldenSubmarine. – A sama świadomość, że dzięki akcjom mogę uczestniczyć w kształtowaniu kierunków rozwoju firmy jest silnie motywująca.

Z punktu widzenia firmy, jest to „szczęśliwa jedenastka”, której wkład w rozwój firmy został w ten szczególny sposób doceniony – twierdzi Michał Grzybkowski. – Mam nadzieję, że nowi akcjonariusze GoldenSubmarine za parę lat zostaną  milionerami – tak jak np. pierwsi akcjonariusze Microsoftu. Liczę, że do grona akcjonariuszy dołączą wkrótce nasi kolejni pracownicy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu