Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców na rynkach Japonii i Korei

Warszawa, 21 lipca 2008 – Ruszył program „EU Gateway” zarządzany przez Komisję Europejską. Program ma pomóc europejskim firmom inwestować na rynkach Japonii i Południowej Korei. Do programu aplikować mogą przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w krajach UE, w tym w Polsce. Program koordynowany jest przez firmę doradczą Deloitte. „Jest to już druga edycja programu „EU Gateway”. Pierwsza odbyła się w latach 1994-2007 i przyniosła bardzo pozytywne efekty. Dzięki możliwości poznania rynku Japonii i Korei Północnej znacznie lepiej wykorzystano potencjał europejskich firm w sektorach technologicznych i projektanckich. W obecnej edycji programu „EU Gateway” liczymy na aktywny udział firm z Europy Środkowej, w tym w szczególności z Polski” – podkreśla Cyprian Zielonka z Deloitte, koordynator programu „EU Gateway” w Polsce.

Firma doradcza Deloitte, w ramach realizacji programu „EU Gateway” jest odpowiedzialna za rekrutację firm do programu, współuczestniczy wraz z Komisją Europejską w procesie selekcji firm zainteresowanych uczestnictwem w misjach biznesowych w Japonii i Korei Południowej, jak również zapewnia wsparcie na etapie przygotowań do misji dla wybranych przedsiębiorstw europejskich.

W porównaniu z tradycyjnymi „couchingiem” biznesowymi, program „EU Gateway” wspiera każdy krok firmy startującej na rynku Japonii i Korei Południowej. Uczestnicy programu mają zapewnioną obsługę doświadczonych doradców znających realia biznesowe poszczególnych branż. Asysta ekspertów jest możliwa przed, w trakcie i po negocjacjach z partnerami biznesowymi Japonii i Korei. Obejmuje także przygotowanie i stworzenie strategii rozwoju firmy po wejściu na nowy rynek.

W programie mogą wziąć udział firmy działające na europejskim rynku przynajmniej od pięciu lat, mające siedziby w krajach Unii Europejskiej. Działalność biznesowa kandydatów powinna mieścić się w jednym z sześciu sektorów: technologie budowlane, technologie medyczne, technologie związane z energia i środowiskiem, technologie informatyczne i komunikacyjne oraz projektowanie mody i projektowanie wnętrz.

Firmy zainteresowane inwestowaniem na rynkach Japonii i Korei Południowej mogą wziąć udział w tygodniowych misjach biznesowych organizowanych w celu zaprezentowania się potencjalnym parterom. Planowanych jest około 30 misji biznesowych w Japonii i 15 w Korei w ciągu nadchodzących 6 lat. W każdej z misji w Japonii udział weźmie do 40 firm europejskich. W przypadku Korei Południowej, w każdej misji biznesowej planowany jest udział do 30 firm europejskich.

Formularz aplikacyjny do programu znajduje się na www.eu-gateway.eu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu