M.W. Trade: podpisanie umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska

W dniu 18 lipca 2008 firma M.W. Trade – jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku – podpisała umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska. Wartość kredytu wynosi 1 mln złotych. Celem pozyskanych funduszy jest dalsze powiększanie portfela wierzytelności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.Firma M.W. Trade podpisała umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska na udzielenie jej kredytu obrotowego o wartości 1 mln złotych na okres jednego roku. Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom firma będzie mogła kontynuować realizację strategii rozwojowej związanej z rozbudowywaniem portfela należności SP ZOZ.

„Udzielony nam kredyt pozwoli zwiększać możliwości finansowania kolejnych umów. Ponadto, rozwój i przejrzysta strategia zapewniają nam nie tylko zaufanie inwestorów, ale i instytucji finansowych. Ostatnio podpisaliśmy umowę na kredyt z BZ WBK, co znacznie poprawiło nasze możliwości refinansowania SP ZOZ. Dzięki stosowanym przez nas nowoczesnym rozwiązaniom systemowym, wiele placówek publicznej służby zdrowia będzie mogło poprawić swoją płynność finansową” – powiedział Rafał Wasilewski, prezes zarządu M.W. Trade.

W maju 2008 roku M.W. Trade podjęła decyzję o wejściu na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje debiut najpóźniej do końca 2008 roku. M.W. Trade jest notowana na NewConnect od września 2007 roku, a z niepublicznej emisji akcji pozyskała 16,3 mln zł.

W 2007 roku M.W. Trade osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 5,56 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,75 mln zł.

Na początku lipca firma M.W. Trade podpisała kolejną umowę w ramach programu Hospital Fund. Kontrakt obejmuje spłatę wierzytelności SPZOZ, a jego wartość wynosi ponad 1,1 mln złotych. Wartość umów zawartych w pierwszym półroczu 2008 przekroczyła już 26 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu