Grupa Kościuszko szacuje przychody za I półrocze na 11,56 mln zł. Prognoza wyników za rok 2008 oceniona jako bezpieczna

Warszawa, 21 lipca 2008 – Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” S.A. – operator sieci restauracji Premium „Polskie Jadło” oraz restauracji z segmentu Fast-food „Ready&Go” i „Lanczowisko”, przedstawiła prognozę wyników za I półrocze 2008 roku.  Przychody spółki za pierwsze sześć miesięcy 2008 roku szacowane są na poziomie 11,56 mln zł, co stanowi 400% wzrost w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.

Raport półroczny zawierający szczegółowe podsumowanie okresu opublikowany zostanie 30 września. Wcześniej, 4 sierpnia dostępne będą dokładne wyniki II kw.

Zarząd krakowskiej spółki ocenia prognozę 11,5 mln zł zysku netto na koniec 2008 roku za bardzo bezpieczną.

– Jesteśmy po półroczu, wiemy, w jakim stopniu udało nam się zrealizować wcześniejsze założenia, ile mamy lokalizacji, ilu klientów na otwarcie nowych obiektów w systemie franszyzy operatorskiej.  Wszystkie tąpnięcia na rynku finansowym, które miały miejsce w ostatnim czasie nie mają wpływu na przepływy finansowe, ani na środki, wpływające do Spółki, które są wystarczające do realizacji planów. Biorąc pod uwagę wyniki półroczne należy też pamiętać, że firmy działające w branży gastronomicznej osiągają lepsze przychody i zyski w drugiej połowie roku. Na tej podstawie możemy ocenić wcześniej podawane prognozy roczne, jako bardzo konserwatywne.” – komentuje Jan Kościuszko, Prezes Zarządu Grupa Kościuszko Polskie Jadło S.A.

W 2007 roku spółka wypracowała 5,68 mln zł zysku netto, przy wskaźniku rentowności netto na poziomie 35,65%.

W kwietniu br wygasła klauzula zakazu konkurencji wobec spółki Sfinks S.A., która w istotnym stopniu ograniczała Grupie Kościuszko rozwój.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu