Wzrost zainteresowania kontraktami na waluty oraz rynkami zagranicznymi

W czerwcu 2008 r. na warszawskiej giełdzie zanotowano najwyższe w historii obroty na rynku kontraktów terminowych na waluty. Osiągnięty wynik 6,5 tys. szt. przewyższył obroty uzyskane na tym instrumencie w całym ubiegłym roku, kiedy  wyniosły 6,1 tys. szt. Stroną w co piątej transakcji był w czerwcu klient Domu Maklerskiego BOŚ. Warszawa, 16 lipca 2008 r. – Notowane od kilku miesięcy spadki na rynku akcji sprawiają, że inwestorzy indywidualni poszukują nowych rynków do inwestowania swojego kapitału. Dużą popularnością cieszą się instrumenty pochodne, a także rynki zagraniczne. Inwestorzy spekulujący na rynku futures nie ograniczają się jedynie do podstawowego instrumentu, jakim jest kontrakt na WIG20. Duży wzrost aktywności  widoczny jest na rynku kontraktów na waluty, co potwierdzają rekordowe obroty na tym instrumencie zanotowane w czerwcu na GPW. Mimo że DM BOŚ nie jest animatorem rynku kontraktów na waluty, to stroną w ponad  20% transakcji byli klienci Brokera.

Z danych warszawskiej giełdy wynika, że w pierwszej połowie br. wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł 28 tys. szt. w porównaniu do 6,1 tys. szt. odnotowanych w całym ubiegłym roku, co oznacza wzrost o ponad 450%. W czerwcu br. zanotowano kilka rekordów na rynku kontraktów na waluty. 12 czerwca 2008 r. wolumen wyniósł 608 kontraktów na USD i Euro. Osiem dni później został pobity ilością 612 sztuk, co oznacza najwyższy w historii wartość obrotu tymi kontraktami w wysokości 29,9 mln zł. 20 czerwca 2008 r. był również rekordowym dniem ze względu na liczbę 2 431 otwartych pozycji na kontraktach terminowych na waluty.

„Największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszy się para USD/PLN, mimo że jej zmienność maleje. Jednak niewielkie koszty, coraz niższe spready oraz silny trend zachęcają do inwestowania w ten instrument” – powiedział Michał Wojciechowski, Doradca Zarządu DM BOŚ S.A. „Fakt, że nasi inwestorzy zawarli w czerwcu co piątą transakcję na rynku walut, jest efektem prowadzonych przez nas od wielu lat działań edukacyjnych. Warto tu wymienić takie jak: cykle szkoleń dla inwestorów organizowanych w całej Polsce, redagowanie obszernej części edukacyjnej zamieszczonej na bossa.pl, założenie pierwszego w Polsce blogu maklerskiego czy prowadzenie tygodniowego biuletynu o rynku walutowym dla klientów. Ważnym dla inwestorów elementem są również obniżone prowizje” – dodaje Wojciechowski.

Systematycznie rośnie zainteresowanie inwestorów DM BOŚ rynkami zagranicznymi. Za pośrednictwem Biura, inwestorzy mogą dokonywać transakcji na kontraktach notowanych na giełdach: Nymex w Nowym Jorku, CME i CBOT w Chicago, Eurex we Frankfurcie czy Euronext w Paryżu. Broker udostępnia także szeroki wachlarz instrumentów, m.in. kontrakty na indeksy S&P500, DJIA, Nasdaq 100, DAX, pary walutowe EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN czy towary takie jak złoto, srebro, ropa.

„Z naszych obserwacji wynika, że głównie doświadczeni i bardziej majętni inwestorzy inwestują na zagranicznych giełdach. Doceniają oni zalety dywersyfikacji, a jednocześnie mają wiedzę umożliwiającą im skuteczne poruszanie po tych rynkach” – komentuje Michał Wojciechowski.

W ciągu ostatniego roku DM BOŚ przeprowadził ponad 20 szkoleń i wykładów w kilkunastu miastach Polski. Najbliższy cykl szkoleń planowany jest na IV kwartał br. Ponadto eksperci Biura systematycznie redagują obszerną część edukacyjną na bossa.pl. Obecnie zawiera już ponad 70 tekstów, dotyczących poszczególnych instrumentów oraz strategii inwestowania. Teksty edukacyjne zamieszczone na stronie Brokera dotyczą nie tylko tematów, które aktualnie cieszą się zainteresowaniem inwestorów. „Materiały edukacyjne na temat kontraktów na waluty czy certyfikatów na ropę i złoto były zamieszczane na naszej stronie na długo przed wzrostem ich popularności, jaką obecnie obserwujemy. Ich celem było właśnie zainteresowanie klientów nowymi instrumentami.” – komentuje Michał Wojciechowski. W celu zachęcenia klientów do inwestowania lider na rynku kontraktów terminowych wprowadził niższe prowizje od kontraktów na waluty oraz akcje, które wynoszą kolejno 1 zł od kontraktu dla zleceń internetowych i 3 zł dla pozostałych zleceń. W przypadku kontraktów na akcje analogicznie: 3 zł i 5 zł. Obniżone stawki obowiązują do końca br.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu