Jan Kolański inwestuje w FIZ

W dniu 9 lipca 2008 roku Jan Kolański, prezes zarządu i główny akcjonariusz spółki Jutrzenka, zbył w wyniku umowy darowizny na rzecz IPOPEMA FIZ Aktywów Niepublicznych, funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Ipopema TFI S.A., 716 tys. sztuk praw do akcji serii C (PDA), odpowiadających 9,97 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Jutrzenka S.A. po rejestracji w Krajowym Sądzie Rejestrowym akcji serii C. Aktualnie Jan Kolański jest jedynym inwestorem w powyższym funduszu.Wniesienie pakietu praw do akcji Jutrzenki do FIZ ma na celu budowę prywatnego portfela kapitałowego, który będzie stanowił „wehikuł inwestycyjny” dla mnie i mojej rodziny – mówi Jan Kolański, prezes Zarządu Jutrzenka S.A. Spośród licznych możliwości inwestowania, fundusz zamknięty daje szerokie możliwości pod względem zabezpieczenia majątku i „instytucjonalizacji” procesu zarządzania majątkiem rodziny. Najważniejszym jednak celem inwestycji w FIZ jest systematyczne budowanie i pomnażanie kapitału zabezpieczającego na przyszłość. Część mojego prywatnego majątku przekazanego funduszowi będzie obecnie zarządzana przez zespół profesjonalistów. – dodaje.

Fundusze w formie FIZ są tworzone z myślą o inwestorach poszukujących szerszych możliwości inwestycyjnych. Czasem są tworzone wręcz pod potrzeby konkretnych osób, np. jednego dużego inwestora lub grupy inwestorów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu