Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” S.A. otrzymała środki pochodzące z emisji

Warszawa, 15 lipca 2008 – Krakowski Sąd Rejestrowy dnia  09 lipca 2008 roku wydał postanowienie o podwyższeniu kapitału zakładowego Grupy Kościuszko „Polskie Jadło” S.A. w wyniku emisji akcji serii D Kapitał zakładowy Grupy Kościuszko „Polskie Jadło” S.A.  wyniku emisji akcji serii D powiększony został o kwotę 11.381.883, 50 zł.

Spółka całą kwotę pozyskaną w wyniku emisji akcji przeznaczy na dalszy rozwój nie rezygnując  ze swoich wcześniejszych planów. Środki zasilą inwestycje prowadzone przez spółkę w zakresie rozbudowy sieci gastronomicznej prowadzonej na zasadach franszyzy-operatorskiej oraz zakończenie inwestycji budowy centrum logistyczno-wytwórczego w miejscowości Gaj jak również zasilą działalność wytwórczo-handlową Spółki.

– To dobrze, ze mimo tak trudnego rynku udało nam się przeprowadzić emisję. Świadczy to o dobrym odbiorze naszej Spółki przez inwestorów. Czujemy odpowiedzialność za powierzone nam środki i dlatego też zainwestowane one zostaną  w najbardziej rentowne segmenty naszej działalności, gwarantujące najwyższą stopę zwrotu. Zaudytowany wynik netto Spółki za rok 2007 w wysokości 5.680 tys. zł pozycjonuje  nas na drugim miejscu pod względem zysku wśród branżowych spółek gastronomicznych znajdujących się na GPW. To zobowiązuje, ale pamiętać trzeba o tym, że rok 2007 był rokiem budowy sieci gastronomicznej a prezentowany wynik został wypracowany tylko w ostatnich sześciu miesiącach roku 2007. Biorąc od uwagę, ze rok bieżący dla Grupy Kościuszko „Polskie Jadło” S.A. będzie okresem korzystniejszym chociażby przez fakt, że rentowna działalność Spółki rozliczana będzie w perspektywie 12 miesięcy a nie 6, jak i na fakt pozyskania wielu atrakcyjnych lokalizacji zwiększających potencjał Spółki zarówno perspektywy rozwoju  jak i możliwości Grupy oceniam bardzo dobrze.  – stwierdził  Jan Kościuszko Prezes Zarządu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu