Oracle w grupie liderów w zakresie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym w usługach finansowych

Redwood Shores, Kalifornia, 14 lipca 2008 r. — Firmy Oracle oraz i-flex poinformowały, że w najnowszym raporcie firmy Gartner pt. „Magic Quadrant for Operational Risk Management Software for Financial Services” zostały umieszczone w grupie liderów. Raport Magic Quadrant firmy Gartner zalicza producentów do określonych grup w oparciu o kompletność wizji oraz zdolność jej realizacji. Rozwiązanie Oracle Reveleus Operational Risk daje dokładny wgląd w działanie całego przedsiębiorstwa, co umożliwia efektywne identyfikowanie i monitorowanie ryzyka operacyjnego oraz zarządzanie nim w ramach kompleksowej struktury Governance Risk and Compliance (GRC).

Reveleus Operational Risk oferuje pełną gamę narzędzi do zarządzania ryzykiem operacyjnym, która obejmuje ocenę i odwzorowywanie procesów, zarządzanie przepływem pracy, kluczowe wskaźniki ryzyka (key risk indicators — KRI) i wychwytywanie przypadków strat, a także zarządzanie danymi i narzędzia do wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych (extract, transform and load — ETL) umożliwiające ilościowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zgodnością z przepisami. Dzięki integracji z aplikacją Mantas rozwiązanie Reveleus może także zapewnić nadzór i śledzenie zachowań w związku z przepisami Anti-Money Laundering (AML), Know-Your-Customer (KYC), Fraud Prevention i Trading Compliance.

Według firmy Gartner „w tej grupie (liderów) znajdują się producenci aplikacji, którzy uwzględniają zarówno ilościowe, jak i jakościowe aspekty zarządzania ryzykiem operacyjnym.  Dostawcy ci osiągnęli wysoki poziom akceptacji na rynku. Ich produkty zapewniają spójny obraz ryzyka operacyjnego obejmujący całe przedsiębiorstwo, w odróżnieniu od osobno projektowanych i wdrażanych mechanizmów do kalkulacji ryzyka czy narzędzi do audytu, kontroli i tworzenia raportów dotyczących zgodności.  Stosują oni bardziej kompleksowe i całościowe podejście do ryzyka operacyjnego w skali całego przedsiębiorstwa oraz wiążą je z systemem CPM. Mają solidne struktury organizacyjne i zasoby profesjonalnych usług”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu