CSF Polska podpisał umowę z Mercor

  • by

Spółka CSF Polska, która już niedługo dołączy do grupy kapitałowej Syntea S.A., podpisała umowę z Mercor – liderem na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kontrakt obejmuje sprzedaż licencji i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie opartego  o środowisko Microsoft Dynamics na kwotę 2 mln złotych brutto oraz pięcioletnią obsługę systemu o wartości 2 mln złotych brutto. Zaproponowany system informatyczny bazuje na kompleksowym rozwiązaniu one4all autorstwa CSF Polska, zbudowanym w oparciu o sprawdzoną technologię i środowisko systemów Microsoft łączące moduły odpowiadające za zarządzanie komunikacją i workflow, analizy i raporty Business Intelligence, realizację podstawowych procesów biznesowych – ERP oraz zarządzanie projektami. System znajduje szerokie zastosowanie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, wpływając na usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, a także zapewniając możliwość prognozowania przyszłych pożądanych kierunków rozwoju.

Rozwiązanie, które CSF Polska wdroży w spółce Mercor obejmuje 11 modułów, które umożliwiają między innymi: zarządzanie finansami oraz procesami sprzedaży i zakupu, usprawnienie złożonych procesów zarządzania działalnością produkcyjną i zasobami ludzkimi, komunikacją a także przepływem zadań. Dodatkowo wsparciem dla  kluczowych pracowników spółki będą specjalistyczne szkolenia z obsługi i optymalizacji pracy w ramach wdrażanego systemu.

„Decyzja o wyborze strategii informatyzacji wymaga od organizacji postawienia przed danym rozwiązaniem konkretnych i mierzalnych celów, które zapewnią jej utrzymanie i powiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Rozwiązanie one4all daje użytkownikom takie możliwości poprzez wzrost efektywności i szybkości działania”  – powiedział Piotr Fałek, Prezes Zarządu CSF Polska.

„Dokonaliśmy wyboru firmy wdrożeniowej kierując się doświadczeniem oraz elastycznością przyszłego partnera. Dynamiczny rozwój grupy Mercor stawia przed nami nowe wyzwania związane z zastosowaniem takich technologii, które pozwolą na ciągłą optymalizację procesów biznesowych i komunikacyjnych. Z pewnością na bazie długofalowej współpracy z firmą CSF będziemy pracować nad zapewnieniem najwyższej jakości wdrażanych przez nas technologii informacyjnych.”   – powiedział Grzegorz Lisewski, V-ce Prezes Zarządu Mercor..

Mercor jest kolejną spółką giełdową w portfelu klientów CSF obok Multimedia Polska, Complex, Betacom, Orco Property i Cyfrowego Polsatu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu