ARCUS wyposaża Policję w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych

  • by

ARCUS S.A. konsekwentnie rozwija swoją działalność integratorską
w zakresie projektów dedykowanych dla służb mundurowych. Spółka – jako lider Konsorcjum (razem ze spółkami MAKRONET Sp. z o.o. oraz PRIMA Sp. z o.o.) podpisała kolejną umowę z Komendą Główną Policji
w Warszawie, której przedmiotem jest wyposażenie służb dyżurnych
w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stanowisk dostępowych wraz
z oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy w centralnych Systemach Informatycznych Policji, do których należy w szczególności Krajowy System Informacyjny Policji. Stanowiska dostępowe umożliwiają uwierzytelnienie
i autoryzację zgodnie z obowiązującymi w Policji zasadami autoryzacji opisanymi w postaci specyfikacji określonej dla czytnika kart kryptograficznych PKI, wymagań dotyczących kart mikroprocesorowych oraz kontroli dostępu do stanowiska dostępowego. Proces uwierzytelnienia i autoryzacji odbywać się będzie w oparciu o infrastrukturę klucza publicznego (PKI).

Ponadto jako jeden z elementów stanowiących uzupełnienie do stanowisk dostępowych ARCUS dostarczy również – na mocy równolegle podpisanej umowy, w której spółka występuje jako wykonawca samodzielnie – urządzenia drukujące marki KYOCERA.

Realizacja ww. zadań nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Łączna wartość brutto zamówienia opiewa na kwotę ponad 1,3 mln złotych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu