Szybciej, łatwiej i taniej – to kierunek rozwoju oferty banków dla małych i średnich przedsiębiorstw

przez | 10/07/2008

Warszawa, 10 lipca 2008 – banki będą coraz mocniej konkurować o obsługę małych i średnich firm. Dostrzegły bowiem potencjał i możliwości rozwoju tego segmentu – uważają eksperci firmy doradczej Deloitte. Dla klientów z sektora MSP oznacza to, że będą mieli większy wybór oferty bankowej oraz mogą spodziewać się lepszej obsługi, a także niższych cen za usługi bankowe. Małe i średnie firmy są już dziś bardzo atrakcyjnym celem dla banków. Obecnie sektor ten generuje ok. 50% nakładów inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw, a dostęp do funduszy unijnych w latach 2007 – 2013 przyczyni się do dalszego wzrostu inwestycji w tym sektorze. Wzrost zainteresowania funduszami strukturalnymi przekłada się na wzrost zainteresowania kredytami przeznaczonymi dla firm ubiegających się o dotacje.

„Perspektywy rozwoju w zakresie akcji kredytowej dla sektora MSP dobrze  obrazuje stosunek wartości kredytów do PKB. W Polsce w 2007 roku było to zaledwie 17%, podczas gdy w krajach strefy Euro, aż 50%” – mówi Bogumił Wróbel, menedżer w Deloitte.

Przedsiębiorcy, z uwagi na potrzebę posiadania szybkiego i prostego dostępu do finansowania, za szczególnie ważne postrzegają sprawne procesy kredytowe. Klienci z sektora MSP poszukują jednak kompleksowej oferty, która często jest dopasowana do etapu w cyklu rozwoju firmy. Przedsiębiorcy w wyborze banku kierują się także oceną wysokości opłat czy tez możliwością skorzystania z pomocy indywidualnego doradcy, który zna przedsiębiorcę i jest w stanie pomóc mu w doborze produktów. Ważnym argumentem decydującym o wyborze banku przez małe i średnie firmy jest wciąż duża liczba oddziałów o dogodnej lokalizacji.

„Osiągnięcie sukcesu rynkowego przez dany bank zależy dziś od konkurencyjności w zakresie obsługi sektora MSP. Tą konkurencyjność bank musi budować równocześnie w trzech obszarach: atrakcyjna oferta produktowa, kanały dystrybucji odpowiadające potrzebom firm oraz sprawne procesy, które współgrają z dynamiką działania MSP” – ocenia Piotr Siciak, starszy menedżer w firmie doradczej Deloitte

W ostatnim czasie na polskim rynku pojawiają się nowe banki a już istniejące coraz głośniej mówią o rozwijaniu oferty dla mikro, małych i średnich firm. Rosnąca konkurencja na rynku często skutkuje dodatkowymi korzyściami dla klienta. W zakresie oferty firmy mogą spodziewać się bardziej atrakcyjnych warunków cenowych oraz rozwoju pakietów dostosowanych do specyfiki branży lub fazy cyklu życia firmy. Konkurencyjna walka o klienta sprawi, że firmy będą miały także lepszy dostęp do usług dzięki rozbudowywanej sieci placówek lub sprzedaży produktów przez pośredników.. Przedsiębiorcy mogą także oczekiwać stałej poprawy jakości obsługi.

Banki, aby sprawnie obsługiwać firmy oraz zdobywać przewagę konkurencyjną będą skracać czas potrzebny na uzyskanie decyzji kredytowej oraz wypłatę kredytu. Będą także zmniejszać wymagania formalne, przez redukcję liczby dokumentów potrzebnych do przyznania kredytu oraz uproszczone regulacje dotyczące zabezpieczeń.