Codec Systems: MPC objął już całą strukturę PKO BP

Codec Systems zakończył kolejny etap wdrożenia systemu controllingowego MPC w Banku PKO BP. Projekt udoskonalił procesy budżetowania oraz możliwości bieżącej weryfikacji wykonania planów przez bank. Obecnie system obejmuje ponad 600 samodzielnych oddziałów PKO BP. W Banku PKO BP zakończył się projekt wdrożenia systemu MPC (Management Planning & Control). Rozwiązanie obejmuje zasięgiem ponad 600 oddziałów banku. Obecnie pełni funkcję centralnego ośrodka wiedzy zarządczej dla kierownictwa banku, jak również menedżerów poszczególnych pionów, departamentów, oddziałów i produktów. System monitoruje bieżące wykonanie strategii, planów oraz budżetów przyjętych przez bank. Jednocześnie dzięki rozbudowanej warstwie raportowej może określać konkretne przyczyny – obszary, zdarzenia, wskaźniki, które mają wpływ na osiągane przez bank wyniki. Wiedza ta pozwala szybciej podejmować trafne decyzje biznesowe, co ma znaczny wpływ na wzrost konkurencyjności banku.

MPC obecnie odpowiada w PKO BP za planowanie, budżetowanie, konsolidację finansową, raportowanie oraz bieżącą kontrolę wykonania planów. Jednym z celów projektu było stworzenie jednolitego, zintegrowanego środowiska wspierającego zarówno obszar controllingu, jak również pełniącego funkcję systemu informacji zarządczej (MIS, EIS). W ramach ostatniego etapu wdrożono także podwaliny pod system zarządzania poprzez cele (MBO) dla całej struktury organizacyjnej banku.

„Udało nam się wdrożyć platformę do zarządzania wielką strukturą organizacyjną. Uruchomiliśmy środowisko, które bazuje na jednej wersji danych oraz praktycznie w trybie czasu rzeczywistego prezentuje raporty o wykonaniu planów. To ważne z punktu widzenia tempa podejmowania decyzji oraz ich skuteczności. W skali wszystkich wdrożeń MPC zrealizowanych zagranicą, projekt PKO BP należy do największych na świecie – z uwagi na jego znaczny zasięg oraz ilość przetwarzanych danych.” – powiedział Radosław Kozieja, prezes polskiego oddziału Codec Systems.

Codec Systems odpowiadał nie tylko za wdrożenie platformy. Firma przeszkoliła także konsultantów, informatyków oraz trenerów po stronie banku. W wyniku tych prac bank może rozwijać system MPC własnymi siłami – np. konstruować nowe raporty lub modele biznesowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu