Centrum PPP to szansa na nowe inwestycje

10 lipca 2008 r. w siedzibie PKPP Lewiatan podpisano akt notarialny fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Będzie to niezależna instytucja obywatelska, która stawia sobie za cel znaczące przyspieszenie inwestycji prywatnych w zaspokajanie tej części ważnych potrzeb publicznych, na które państwo nie ma pieniędzy.Założycielami Centrum PPP są 42 podmioty: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze. Są one zainteresowane przełamaniem marazmu, jaki panuje w Polsce w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych. Zwiększenie nakładów na infrastrukturę publiczną wraz z jednoczesną poprawą jej jakości w pozytywny sposób wpłynie bowiem na wzrost gospodarczy oraz poprawi jakość codziennego życia obywateli.

Projekt utworzenia Centrum PPP realizowany jest od października 2007 roku. Celem działania fundacji będzie ułatwienie stosowania PPP w Polsce poprzez tworzenie warunków skracających czas przygotowywania projektów, opracowywanie standardów umów i procedur, obniżanie kosztów przygotowań projektów, promocję idei i konkretnej wiedzy na ten temat, zbieranie i upowszechnianie doświadczeń z tych krajów, gdzie PPP rozwija się bez przeszkód.

Fundacja będzie też monitorowała rozwój inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie przygotowywała propozycje zmian regulacji prawnych.

Centrum PPP przede wszystkim zamierza promować inwestycje PPP w Polsce służące rozwiązywaniu najbardziej palących potrzeb infrastrukturalnych, jak drogi, autostrady, sieć kolejowa, lotniska, infrastruktura lokalna, placówki służby zdrowia itp.

Projekt Centrum PPP uzyskał poparcie ministerstw finansów, gospodarki, infrastruktury, jak i samorządów. Planowane jest podpisanie umowy z rządem na  realizację zadań publicznych związanych z upowszechnieniem PPP w Polsce.

Akt notarialny Centrum PPP został podpisany w obecności Jana Vincenta-Rostowskiego, Ministra Finansów oraz Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu