CEDC finalizuje strategiczną inwestycję w Grupę Russian Alcohol; podnosi roczne prognozy na lata 2008 i 2009

przez | 10/07/2008

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na giełdzie Nasdaq w Stanach Zjednoczonych, sfinalizowała swoją strategiczną inwestycję w Grupę Russian Alcohol, wiodącego producenta wódki w Rosji. Inwestycja CEDC w Russian Alcohol, w połączeniu z już dokonanymi zakupami udziałów w Whitehall Group i Parliament przekroczy kwotę 800 mln USD co stanowi prawie dwukrotność wszystkich inwestycji polskich firm w Rosji na koniec 2007 roku (według danych Rosstat wyniosły one 355,1 mln USD w 2007 r.). W wyniku inwestycji kapitałowej w kwocie 181,5 milionów USD, CEDC nabędzie początkowo udział w wysokości około 42% w Russian Alcohol. Transakcja ta pozostaje w związku z nabyciem przez firmę inwestycyjną Lion Capital LLP pakietu kontrolnego w Russian Alcohol. Ponadto, obok inwestycji kapitałowej, CEDC nabyła zamienne papiery dłużne o wartości 103,5 miliona USD, oprocentowane w wysokości od 8,3% do 10,5%, z możliwością pełnej ich zamiany na dodatkowe udziały w Russian Alcohol począwszy od 2010 r. Umowy regulujące tę inwestycję zawierają opcje nabycia typu „put” i „call” pozostałych udziałów w Russian Alcohol począwszy od 2010 r., za cenę opartą o zaudytowane dane za poprzedni rok. Ceny, po których wykonane zostaną opcje typu „put” i „call” zostały uzgodnione przez wszystkie strony jako wielokrotność EBITDA, zgodną z niedawnymi inwestycjami CEDC w Rosji. CEDC sfinansowała swoją strategiczną inwestycję przede wszystkim ze środków pochodzących z oferty akcji zakończonej 30 czerwca 2008 r. i z posiadanej gotówki, z małym udziałem długu.

Russian Alcohol jest największym producentem wódki w Rosji z ponad 10% udziałem rynkowym i produkuje wiodące marki wódek, takie jak Green Mark, będącą wódką numer jeden w Rosji oraz Zhuravli, będącą drugą najlepiej sprzedającą się w Rosji marką wódki z segmentu premium, zaraz po należącej do CEDC marce Parliament. Russian Alcohol posiada również ugruntowaną pozycję w zakresie koktajli alkoholowych w Rosji. CEDC przewiduje, w oparciu o informacje otrzymane w związku z tą inwestycją, że Russian Alcohol, wykorzystując największy – w ocenie CEDC – zespół sprzedażowy zajmujący się napojami alkoholowymi w Rosji, osiągnie w 2008 r. sprzedaż netto o wartości ponad 500 mln USD.

Lion Capital jest firmą inwestycyjną z siedzibą w Londynie, uważaną za lidera w inwestycjach w sektorze dóbr konsumpcyjnych, z ponad 4 miliardami euro kapitału zainwestowanego w działalność tego typu w Europie i Ameryce Północnej. Portofolio Lion zawiera wiodące na rynku żywności i napojów spółki, takie jak Nidan, będącą wiodącym producentem soków w Rosji, Weetabix, będącą marką numer jeden wśród płatków zbożowych w Wielkiej Brytanii, oraz szeroko znane w Europie marki Schwepps i Orangina. Strategia inwestycyjna Lion Capital jest poparta wyjątkowym doświadczeniem zespołu tej firmy w zakresie inwestycji i prowadzenia działalności w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Firma ta legitymuje się udokumentowanymi przykładami udanego rozwoju spółek, które nabyła.

“Cieszymy się, że będziemy współpracować z Lion Capital w zakresie poprawy efektywności operacyjnej i dalszego rozwoju Grupy Russian Alcohol, w oparciu o solidne fundamenty stworzone przez istniejący zespół zarządzający tej spółki. Wzrost osiągnięty przez Grupę Russian Alcohol w ciągu ostatniego roku, jak poinformowała nas spółka, wyniósł w ujęciu ilościowym ponad 40%, co było wyjątkowym osiągnięciem. Skala krajowej sieci dystrybucyjnej Grupy Russian Alcohol, największej na rynku napojów alkoholowych w Rosji, w połączeniu z portfolio najlepiej sprzedających się marek wódki sprawia, że spółka ma godną pozazdroszczenia pozycję. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na prawne ograniczenia reklamy napojów alkoholowych, które obowiązują w Rosji” – powiedział William Carey, Prezes CEDC.

„Wierzymy, że w dalszym ciągu rosyjscy konsumenci wybierają marki wódki z segmentu mainstream i premium, zamiast wódek pozycjonowanych w niższych przedziałach cenowych. Wierzymy, że Grupa Russian Alcohol oraz Parliament zajmują dobrą pozycję, aby czerpać korzyści z tych silnych trendów wzrostowych. Rozpoczęła się cześć roku, w której sprzedaż napojów alkoholowych jest największa i oczekujemy, że będziemy mogli pracować wspólnie z Lion Capital oraz zespołem zarządzającym Grupą Russian Alcohol nad identyfikowaniem synergii pomiędzy naszymi firmami” – dodał.

W związku z tą inwestycją, CEDC podnosi swoją prognozę rozwodnionego zysku netto na akcję w ujęciu rocznym na rok 2008 z poziomu 2,50 – 2,65 USD do poziomu 2,65 – 2,80 USD. CEDC podnosi również swoją roczną prognozę rozwodnionego zysku netto na akcję w ujęciu rocznym na rok 2009 z poziomu 3,50 – 3,70 USD do poziomu 3,75 – 4,00 USD. Inwestycja będzie zakwalifikowana z księgowego punktu widzenia jako przeprowadzona metodą praw własności, w związku z czym CEDC nie zmienia swoich prognoz dotyczących przychodów netto ze sprzedaży wynoszących 1,57 – 1,70 mld USD na rok 2008 oraz 1,93 – 2,03 mld USD na rok 2009.

Doradcami finansowymi CEDC były Citi oraz Rennaissance Capital, natomiast doradcą prawnym CEDC przy tej transakcji był Dewey & LeBoeuf.