CIMA: ETYCZNY BIZNES – OD SŁÓW DO DZIAŁANIA

Aż 84 proc. światowych menagerów określa działania CSR jako moralny obowiązek i klucz do sukcesu firmy. Dlaczego więc jedynie 30 proc. z nich podejmuje działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w swojej firmie? Czyżby chodziło jedynie o sprostanie chwilowej modzie? Specjaliści twierdzą, że CSR zadomowił się na dobre. Światowy trend

1300 przedstawicieli światowego biznesu opowiedziało się w badaniu przeprowadzonym przez CIMA i IBE (Institute of Business Ethics) za celowością i skutecznością działań pro publico bono swoich przedsiębiorstw. 59 proc. respondentów stwierdziło, że już jest zaangażowanych w pro-etyczne działania firmy. „Jednak jeśli bliżej zanalizujemy tę grupę, okazuje się, że większość określa swoje zaangażowanie, jako np.: dawanie dobrego przykładu, kierowanie się wewnętrznym kodeksem etycznym, czy też zbieranie i analizę danych na temat etyki zarządu. Są to oczywiście bardzo ważne działania, jednak jak na CSR to stanowczo za mały zakres” – komentuje Thierry Iovane, Regional Director Europe CIMA.

Natomiast aż 73 proc. badanych przewiduje, że CSR będzie należeć do ich obowiązków w ciągu najbliższych lat. „To dobra wiadomość, oznaczająca krok naprzód w kierunku podnoszenia zagadnień etyki biznesu na wyższy poziom zainteresowania”- dodaje Thierry Iovane -„Proces ten świadczy o tym, że menagerowie odpowiedzialni za finanse firmy postrzegają działania związane z etyką biznesu w szerokim zakresie i uważają, że powinny być wpisane w długofalową strategię przedsiębiorstwa. Od słów trzeba przejść do działania, a stale rosnący obszar odpowiedzialnego biznesu, stwarza idealne warunki dla zrzeszonych w CIMA managerów finansowych, żeby propagowali tę ideę we własnych organizacjach.”

Dobre chęci managerów potwierdza również trzyletnie badanie rynku Europy Zachodniej i USA, w którym zarejestrowano 37 proc. wzrost ilości stanowisk związanych z CSR. Z badania wynika również, że oferty pracy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu można podzielić na trzy grupy: pozycje wewnętrzne w firmach (25%), usługi CSR, takie jak consulting czy compliance (41%) oraz niezależne, np. badania (34%).

W Polsce zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu jest coraz popularniejsze. Na stronie  centrumCSR.pl zainteresowani mogą wziąć udział w ankiecie. Wskazuje ona, że aż 88 proc. respondentów uważa CSR za opłacalny i wzmacniający pozycję firmy.

Precyzja, precyzja, precyzja

Skąd więc ta rozbieżność między deklaracjami a faktycznym działaniem? Możliwe, że jest to  związane z płynnością definicji etyki w biznesie i CSRu lub też kłopotu z przełożeniem ich na konkretne inicjatywy.

Działania promujące etykę w biznesie można podzielić na dwa obszary- etyka wewnątrz firmy oraz CSR na zewnątrz.  Pierwszy obszar zakłada etyczne postępowanie pracowników wszystkich szczebli danej firmy. To m.in. dotrzymywanie umów terminów, poszanowanie praw pracowniczych i jasny kodeks postępowania. Drugą dziedziną jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), która przejawia się różnego rodzaju uczestnictwem firmy w życiu społecznym.

Z raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki”, przedstawionym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wyłaniają się cztery gałęzie etycznej odpowiedzialności biznesu: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo, środowisko naturalne. Można zaobserwować związek   pierwszych dwóch gałęzi z etyką wewnętrzną firmy, a pozostałych z działaniami CSR.  Co więcej, na polu CSR także można wyróżnić niejako podgałęzie. Są nimi: CSR społeczny- dominujący nurt w Polsce skupiający się na swego rodzaju filantropii; CSR systemowy, jako wyraz profesjonalizacji zarządzania; CSR rynkowy, będący klasycznym marketingiem zaangażowanym społecznie; CSR publiczny związany z polityką państwa oraz CSR ekologiczny.

Podaż kształtuje popyt

W ostatnich latach etyka w biznesie zdecydowanie nabrała strategicznego znaczenia. Działania CSR to rodzaj samonapędzającej się machiny. Firma informująca klientów o swojej aktywności publicznej kształtuje popyt na tego rodzaju działania. Specjaliści twierdzą, że CSR jest koniecznością dyktującą szeroko zakrojone zmiany w organizacji firmy. Zarządzanie tymi zmianami może okazać się sporym wyzwaniem.

W Polsce działania pro-etyczne wspiera m.in. Krajowa Izba Gospodarcza. „Od lat promujemy zasadę „trzech E” (ekonomia, etyka, ekologia). Przekonujemy, że etyka zawsze się opłaca. Wśród zrzeszonych w izbach przedsiębiorców coraz powszechniejsza jest świadomość, że wypełnianie społecznej misji firmy jest przejawem dbałości o zyski. W zrozumieniu tych zasad i we wprowadzaniu ich w życie przedsiębiorcom pomagają izby gospodarcze. W izbach można znaleźć cały szereg programów promujących społecznie odpowiedzialny biznes (np. Przedsiębiorstwo Fair Play)” – mówi Natalia Chodorowska, Dyrektor Zespołu ds. Public Relations Krajowej Izby Gospodarczej.

Świadomość społeczeństwa rośnie, a konsumentów interesuje już nie tylko swój aktualny poziom życia, ale i przyszłość następnych pokoleń. Zaczynają obserwować działania firm, które mają wpływ na środowisko i standard życia w kolejnych latach. Profesjonalizm i powodzenie biznesu na stałe zwiąże się ze zdolnością do odpowiedzi na stawiane przed nim zadania społeczne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu