ZŁOTA STRONA EMITENTA – rusza I ETAP

11 lipca 2008 rusza I etap Konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej ZŁOTA STRONA EMITENTA 2008 organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów GiełdowychCelem Konkursu jest promowanie Internetu jako formy przyjaznej i efektywnej komunikacji z inwestorami.

Ocenie w Konkursie podlegają strony internetowe wszystkich spółek, których akcje w dniu 10 lipca 2008 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Witryny spółek podzielone są na 4 kategorie: I – strony spółek należących do indeksów WIG20 i mWIG40, II – witryny spółek sWIG80, III – strony pozostałych spółek notowanych na GPW oraz IV – strony spółek rynku NewConnect.

Celem I etapu jest wyłonienie po 10 stron najwyżej punktowanych w każdej z kategorii według formularza zawierającego 7 pytań zamkniętych, którym przypisano następujące wagi:

1. Jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na zapytanie dotyczące relacji inwestorskich przekazane za pomocą strony internetowej?  (10)
2. Czy na stronie są zamieszczone:

1. podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1)

2. życiorysy zawodowe członków organów spółki (1)
3. raporty bieżące (1)
4. raporty okresowe  (1)
5. roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1)
6. raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW” (1)

3. Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych na stronie? (5)

4. Czy na stronie zamieszczono odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG) (3)
5. Czy strona była aktualizowana (dokonywano jakiejkolwiek ingerencji redaktorskiej) w ciągu ostatnich 3 dni roboczych? (5)
6. Czy strona dostępna jest w języku angielskim (5)
7. Czy na stronie jest informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących (2)

W II etapie (1 sierpnia – 10 września) dwunastoosobowe Jury złożone ze specjalistów w 6 dziedzinach wyłoni 3 nominatów w każdej kategorii.

Nominowane przez Jury strony ocenią w III etapie członkowie Kapituły, których pracom przewodniczy Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogłoszenie wyniku Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Kongresu SEG 3 października 2008 roku.

Patronat nad Konkursem objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Patronami medialnymi zostali: „Rzeczpospolita”, Gazeta Giełdy „Parkiet”, Polska Agencja Prasowa, Bankier.pl, tygodnik „Computerworld”, tygodnik „Media & Marketing Polska”, miesięcznik „Manager Magazin”, kwartalnik „i-biz”, Radio PIN oraz Telewizja TVN CNBC Biznes.

Regulamin Konkursu, harmonogram oraz wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu