Przejdź do treści

Spotkanie Instruktorów Akademii Cisco

Warszawa, 4 lipca 2008 r., – W dniach 18-19 czerwca odbyła się w Warszawie Krajowa Konferencja Instruktorów Akademii Cisco. Spotkanie zostało zorganizowane w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób związanych z Cisco Networking Academy
i wspierających program m.in. kierownicy poszczególnych akademii, instruktorzy, administratorzy, przedstawicieli zaangażowanych jednostek edukacyjnych, a także reprezentanci tych szkół
i uczelni, które dopiero rozważają swoje przystąpienie do programu. Zaproszeni goście zaprezentowali nowości w programie i kierunki rozwoju Networking Academy na kolejne lata, natomiast inżynierowie Cisco podzielili się swoją wiedzą na temat innowacji w technologiach sieciowych i w portfolio rozwiązań Cisco.

Polscy absolwenci kierunków technologicznych są cenionymi specjalistami w kraju i na świecie. Wraz z coraz większym wpływem rozwiązań teleinformatycznych na wzrost gospodarczy, współpracę
i komunikację międzyludzką, rozwijanie umiejętności w zakresie budowy i zarządzania sieciami komputerowymi jest coraz istotniejsze. Instytut IDC przewiduje, że do roku 2012 aż 40% popytu na umiejętności techniczne związane z sieciami komputerowymi pozostanie niezaspokojone.
W odpowiedzi na te potrzeby Cisco inwestuje znaczne kwoty w rozwój programów edukacyjnych
i certyfikatów. Nadrzędnym celem firmy Cisco jest zwiększenie liczby osób (wykwalifikowanej kadry inżynierskiej), które mogłaby odnieść sukces zawodowy w dziedzinie sieci komputerowych.

Program Networking Academy przynosi zasadnicze korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Program pozwala uczestnikom na zdobycie liczącego się na całym świecie w branży teleinformatycznej certyfikatu, który potwierdza ich kompetencje na konkurencyjnym rynku pracy. Szkoły decydują się na organizację zajęć, ponieważ mają gwarancję, że Networking Academy będzie atrakcyjnym i zawsze aktualnym programem nauczania szybko rozwijających się technologii. Natomiast firmy i administracja publiczna odnoszą korzyści, bo liczą na zatrudnienie wykształconych specjalistów, którzy będą w stanie zadbać o prawidłową obsługę i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. Dla firmy Cisco i jej partnerów handlowych obecność wykwalifikowanych kadr ułatwia prowadzenie i realizację procesów wdrożeniowych.

W ramach programu Cisco Networking Academy w Polsce działa 135 autoryzowanych akademii, które dostarczają wiedzy niezbędnej do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych oraz przygotowują studentów do uzyskania certyfikatu zawodowego CCNA (Cisco Certified Networking Associate). Od momentu rozpoczęcia programu w 2000 roku w programie uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób. Program Cisco Networking Academy jest kierowany do szerokiej grupy odbiorców. Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół ponadgimnazjalnych, studenci wyższych uczelni oraz osoby, które chcą uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Podstawowy kurs w Cisco Networking Academy składa się  z 4 części i trwa minimum 6 miesięcy. Uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych, zdobywają umiejętności praktyczne w laboratorium, a także korzystają z nowoczesnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych.