PRZETARGI BUDOWLANE W II KWARTALE ROSNĄ W SIŁĘ – raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

Warszawa, 4. lipca 2008 r. – Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie i dostawy ogłoszone w Polsce,  w drugim kwartale 2008 r., a w szczególności dotyczące branży budowlanej Wynika z niego, iż w porównaniu do II kwartału 2007 roku wzrosła liczba zamówień na prace budowlane. W okresie od kwietnia do czerwca 2008 r., w Polsce, opublikowanych zostało 65 479 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży). Porównując ten wynik z wynikiem pierwszego kwartału bieżącego roku, zauważyć można wzrost liczby publikacji przetargowych. W I kwartale 2008 roku, ogłoszono o 10 410 mniej przetargów niż w II kwartale b.r. (od stycznia do marca 2008 roku wszystkich przetargów było 55 069).

Porównując liczbę przetargów ogłoszonych w II kwartale 2008 roku  z analogicznym okresem roku 2007 należy zwrócić uwagę na to, iż w analizowanym okresie również wzrosła liczba przetargów (w II kwartale 2007 roku ogłoszono ich 59 910).

Zmienił się udział prac budowlanych w łącznej liczbie zamówień. W okresie kwiecień – czerwiec 2008 roku, 44 329 przetargi dotyczyły szeroko pojętej branży budowlanej. Liczba ta stanowiła 68% wszystkich przetargów, a odsetek przetargów budowlanych pozostał na tym samym poziomie, co w I kwartale b.r. Natomiast w I kwartale 2007 roku przetargi budowlane stanowiły 64% wszystkich ogłoszeń.

Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w okresie od kwietnia do czerwca b.r., dotyczyły głównie drogownictwa (28% ogłoszeń) oraz prac energoelektrycznych (14% ogłoszeń). Na kolejnych miejscach, pod względem popularności, znalazły się przetargi dotyczące prac budowlanych – obiekty (15% ogłoszeń) oraz prac wodno-kanalizacyjnych (13% ogłoszeń). Należy dodać, iż w pierwszym kwartale 2008 roku kolejność przetargów budowlanych w poszczególnych branżach była identyczna. Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższy wykres.

Najwięcej przetargów pochodziło z województwa mazowieckiego (8 749 ogłoszeń)
i śląskiego (8 036 ogłoszeń). W dwóch najprężniejszych województwach, ogłoszono łącznie 31% wszystkich przetargów budowlanych w II kwartale b.r. Natomiast najmniej przetargów pochodziło z województwa lubuskiego (1 052 ogłoszenia).

86% ogłoszeń dotyczących branży budowlanej miało formę przetargów nieograniczonych.

88% przetargów z branży budowlanej dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw.

W 65% ogłoszonych przetargów nie wymagano wnoszenia wadium.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu