Fundusze zagraniczne AXA Investment Managers w ofercie AXA

30 czerwca 2008 r. oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach Planu Inwestycyjnego AXA została poszerzona o 5 funduszy, inwestujących 100% środków w fundusze zagraniczne AXA Investment Managers – jednego z największych podmiotów zarządzania aktywami na świecie.  Nowe fundusze AXA to:

* AXA – Emerging Europe Equities
* AXA – Euro Value Equities
* AXA – European Small Cap Equities
* AXA – Optimal Income
* AXA – Talents

Cechą charakterystyczną nowych funduszy jest ich innowacyjne podejście inwestycyjne, umożliwiające inwestycje – w często niedostępne na rynku – podmioty. Na przykład fundusz AXA – Talents daje dostęp do inwestycji w wybrane spółki zarządzane przez najlepszych światowych menedżerów, którzy często ryzykują własny majątek dla osiągnięcia celów biznesowych (wielki sukces przynosiły m.in. inwestycje w takie spółki jak Apple, Google, IKEA). Inne fundusze umożliwiają dostęp do inwestycji w europejskie spółki charakteryzujące się wypłatami wysokich dywidend i dynamicznie rozwijające się małe i średnie spółki europejskie. Nowa oferta to doskonała okazja do poszerzenia możliwości inwestycyjnych każdego inwestora, dzięki wykorzystaniu potencjału rynków międzynarodowych, również rynków rozwijających się Czech, Rosji, Węgier, czy Turcji.

Warte podkreślenia jest, że wpłaty klientów inwestujących w nowe fundusze przyjmowane są w złotówkach. W związku z tym, że fundusze zagraniczne wyceniane są w euro, do przeliczenia stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu