ADPOL podpisał ostateczną umowę kupna Elektroporcelany Ciechów SA

RADPOL – lider na rynku wyrobów termokurczliwych – podpisał ostateczną umowę kupna 80,34% akcji firmy Elektroporcelana Ciechów SA. Oznacza to rozpoczęcie zintensyfikowanych prac związanych z dynamicznym rozwojem obydwu firm, ich łączeniem, poszerzaniem i uatrakcyjnianiem wspólnej oferty. Kwota transakcji wyniosła 5,2 mln zł i została sfinansowana ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji.Zgodnie z zapowiedziami ogłoszonymi podczas oferty publicznej RADPOL zamierza dynamicznie zwiększać swój udział na najważniejszych rynkach: ciepłowniczym i elektroenergetycznym. Zakup akcji Elektroporcelany Ciechów – kluczowego producenta z segmentu energetyki zawodowej – jest potwierdzeniem realizacji celów emisji.

Przyjęta przez RADPOL strategia rozwoju zakłada dokapitalizowanie Elektroporcelany Ciechów. Planowane inwestycje w rozwój wyniosą od 1 mln do 1,5 mln zł. Natomiast koszt modernizacji działu produkcji wyniesie ok. 5 mln zł rocznie.

„Inwestycja w zakup akcji spółki Elektroporcelana Ciechów SA wiąże się z umocnieniem strategicznej pozycji na naszych głównych rynkach zbytu. Dzięki akwizycji oferta RADPOL zostanie uzupełniona i rozszerzona o wyroby kierowane do sektora energetyki zawodowej. Ponadto, łącząc wiedzę i doświadczenie obydwu firm, skuteczniej dotrzemy z produktami RADPOL do nowych grup odbiorców, w tym tych z rynków wschodnich” – mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu RADPOL SA.

Firma Elektroporcelana Ciechów SA specjalizuje się w produkcji elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, takich jak: izolatory średniego i niskiego napięcia. Ponadto, spółka oferuje osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym: gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy oświetleniowe. Znaczącą pozycję w asortymencie produkcyjnym zajmują także inne wyroby porcelanowe, wykonywane na indywidualne zamówienia klientów.

W czerwcu RADPOL z sukcesem zakończył projekt modernizacji zakładu produkcyjnego i rozbudowy linii technologicznych. Inwestycje w kwocie 10 mln zł zostały zrealizowane w ramach otrzymanych dotacji unijnych z programu SPOWKP 2.2.1. Dzięki temu Spółka będzie starała się o zwrot 50% poniesionych wydatków.

W pierwszym kwartale 2008 roku RADPOL osiągnął historycznie najlepsze przychody ze sprzedaży na poziomie 9 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,8 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w pierwszym kwartale 2008 osiągnęła poziom 21%, a rentowność netto 19,5%. Ponadto, w 2007 roku RADPOL osiągną przychody na poziomie 35,82 mln zł, a zysk netto wyniósł 6,8 mln zł. Wskaźniki te obrazują atrakcyjność branży oraz jej wysoki potencjał wzrostowy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu