Tylko ekspert poradzi sobie w trudnych czasach

Union Investment TFI uzyskało najlepsze wyniki wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2008 r, według rankingu przygotowanego przez Expandera i redakcję Gazety Prawnej. – Tak wysoka pozycja Union Investment TFI w rankingu nie jest przypadkiem. Dzięki konsekwentnemu działaniu, nieuleganiu przejściowym nastrojom i systematycznej ocenie rynku realizujemy strategię inwestycyjną dla poszczególnych funduszy. Niewątpliwie pomaga nam długoletnie doświadczenie oraz stabilność zespołu zarządzających, którzy niejednokrotnie mieli już okazję zmierzyć się z trudnymi warunkami rynkowymi – mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI.

W rankingu zestawiane są wyniki funduszy inwestycyjnych podzielone na kategorie, uwzględniając fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte. Co miesiąc fundusze, które osiągnęły wyniki powyżej średniej w danej grupie otrzymują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Natomiast funduszom, które mają wyniki poniżej średniej przyznawane są punkty ujemne. Suma punktów składa się na wynik końcowy. W pierwszej połowie 2008 r. Union Investment TFI uzyskało najwięcej punktów dodatnich spośród wszystkich towarzystw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu