RÓWNE ZASADY FINANSOWANIA DLA WSZYSTKICH SZPITALI

Wreszcie, po 9 latach od reformy systemu ochrony zdrowia, szpitale niepubliczne będą obowiązywały takie same zasady finansowe co placówki publiczne. W dużej mierze to sukces Korporacji „Zdrowe Zdrowie”, organizacji afiliowanej przy Konfederacji Pracodawców Polskich2 lipca br. w KPP odbyło się kolejne spotkanie członków Korporacji „Zdrowe Zdrowie” z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia. Poświęcone zostało procesowi wdrażania w placówkach niepublicznych systemu tzw. Jednorodnych Grup Pacjentów – nowego sposobu finansowania szpitali. Jacek Paszkiewicz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przyznał, że dzięki determinacji m.in. Korporacji „Zdrowe Zdrowie”, dla wszystkich szpitali, niezależnie od regionu, wartość punktu (właściwa dla poszczególnych zabiegów) wyceniona będzie tak samo – na 48 zł. Jego zdaniem, to pierwszy krok ku prywatyzacji sektora zdrowia.

Prezydent Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Andrzej Mądrala stwierdził, że jednakowa wycena punktu to przede wszystkim wyraz uznania dla wysokiej jakości usług medycznych szpitali niepublicznych i znaczącej roli, jaką pełnią one w zapewnieniu pacjentom dostępu do świadczeń medycznych. Podkreślił też, że widoczna jest zmiana, jaka w ostatnim czasie dokonała się w podejściu NFZ do tej grupy szpitali.

Andrzej Mądrala i Krzysztof Tuczapski, ekspert KPP, zapewnili, że rzetelnie analizują rezultaty wprowadzenia nowego sytemu rozliczeń. Obecnie trwają prace nad skodyfikowaniem wniosków, komentarzy i propozycji, jakie płyną ze szpitali z całej Polski, które Korporacje „Zdrowe Zdrowie” przekaże Centrali NFZ. Zostaną one wykorzystane w pracach nad doskonaleniem systemu JGP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu