Nowe rozwiązania SAP w Kompanii Piwowarskiej: zarządzanie budżetami marketingowymi

Od kwietnia br. producent Tyskiego i Lecha korzysta z przygotowanego wspólnie z BCC rozwiązania Wallet. Nowa funkcjonalność wspiera menedżerów finansów i marketingu w efektywnym wydatkowaniu środków na marketing. Wallet kompleksowo wspiera proces planowania inwestycji w marketing i zarządzania budżetami oraz umożliwia kontrolę skuteczności działań promocyjnych. Wallet jest autorskim rozwiązaniem przygotowanym w SAP specjalnie na potrzeby Kompanii Piwowarskiej.

„System Wallet to wielowymiarowa platforma informacyjna, umożliwiająca planowanie, monitoring oraz raportowanie wydatków marketingowych przez pryzmat nakładów oraz związanych z nimi efektów. Fakt posiadania pełnej informacji w jednym miejscu jest dużym ułatwieniem warsztatu pracy wielu naszych działów. Umożliwia spojrzenie w przeszłość działań marketingowych, teraźniejszość – poprzez planowanie bieżących aktywności oraz po zakończeniu określonego działania w przyszłości – weryfikację efektów w stosunku do poczynionych założeń.” – mówi Krzysztof Andrzejewski, Dyrektor Finansowy – Sprzedaż i Marketing w Kompanii Piwowarskiej.

Wallet wykorzystuje i integruje kilka różnych obszarów i rozwiązań SAP Kompanii Piwowarskiej – w tym system projektowy (SAP PS – Project System), gospodarkę materiałową (MM), hurtownię danych (SAP BW) oraz SAP NetWeaver Portal 7.0. Z punktu widzenia użytkownika kluczową rolę pełni SAP NetWeaver Portal. W portalu korporacyjnym, dostępnym przez przeglądarkę www, pracownicy Kompanii tworzą aktywności i zamówienia, zarządzają nimi oraz mają dostęp do raportów.

W trakcie prac nad rozwiązaniem użyto technologii Web Dynpro for Java, która umożliwia efektywne usuwanie usterek, dokonywanie szybkich modyfikacji istniejącej aplikacji, a także daje możliwości praktycznie nieograniczonego rozszerzania istniejącego rozwiązania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu