Alior Bank rozpoczyna współpracę z Commercial Union TFI SA

30 czerwca br. Alior Bank SA podpisał list intencyjny dotyczący dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Commercial Union TFI SA. Współpraca rozpocznie się po uzyskaniu stosownych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego w czwartym kwartale bieżącego roku.Alior Bank wprowadzi do dystrybucji Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi następującymi subfunduszami: CU  Depozyt Plus, CU Obligacji, CU Ochrony Kapitału Plus, CU Stabilnego Inwestowania, CU Zrównoważony, CU Polskich Akcji, CU Małych Spółek, CU Nowoczesnych Technologii, CU Akcji Europy Wschodzącej, CU Nowych Spółek oraz Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji.

„Podpisane porozumienie z Commercial Union TFI SA to kolejny etap realizacji strategii banku. Zamierzamy zaoferować naszym klientom szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych, zarówno własnych jaki i tworzonych oraz zarządzanych przez wiodące podmioty finansowe działające na polskim rynku. Oferta dostępnych funduszy jest coraz bardziej złożona. Chcemy ułatwić klientom wybór spośród produktów najwyższej jakości, zarządzanych przez cenionych i sprawdzonych partnerów. Fundusze Commercial Union w pełni odpowiadają naszym założeniom. Dlatego cieszymy się z tej współpracy.” – powiedział Krzysztof Polak odpowiedzialny za tworzenie Biura Maklerskiego i oferty produktów inwestycyjnych w Alior Bank.

„Strategia dystrybucyjna Commercial Union TFI opiera się na agentach ubezpieczeniowych CU i bardzo starannie wybranych zewnętrznych partnerach o dużym potencjale sprzedażowym. Za takiego partnera uznajemy Alior Bank. Nasze atuty to marka Commercial Union i bardzo ciekawa oferta funduszy inwestycyjnych poparta dobrymi długoterminowymi wynikami” – powiedział Marek Przybylski, prezes CU TFI.

Alior Bank SA rozpocznie działalność w drugiej połowie b.r. po uzyskaniu licencji operacyjnej od KNF. W perspektywie 3 lat Alior Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku oraz zdobyć zaufanie około miliona klientów. Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów biznesowych: detalicznego i korporacyjnego. Bank przygotowuje atrakcyjną cenowo i innowacyjną ofertę produktów, która już na starcie będzie dostępna zarówno w sieci oddziałów, jak też poprzez Internet. W pierwszym etapie Alior Bank SA otworzy 80 placówek bankowych, skupionych w 10 regionach, w 50 największych miastach oraz 8 centrów biznesowych. Docelowo bank planuje otwarcie 200 oddziałów oraz ponad 400 agencji. Zespół Alior Banku liczy obecnie ponad 500 osób. W momencie otwarcia pierwszych placówek bank będzie zatrudniał 800 osób, na koniec 2008 roku 1000, a docelowo – w perspektywie 3 lat – aż 3500 pracowników. Kapitał własny banku wynosi 1,5 miliarda PLN. Centrala Banku znajduje się w Warszawie. Zaplecze techniczne i operacyjne banku jest zlokalizowane w Krakowie.

Alior Bank jest największą od 30 lat tego typu inwestycją w Europie oraz jedną z największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Od początku swojego istnienia Alior Bank znajduje się wśród 10 największych banków w Polsce pod względem wielkości kapitałów własnych.

Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ma zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie i zarządzanie dwoma funduszami inwestycyjnymi: CU FIO (fundusz parasolowy w skład którego wchodzą subfundusze: CU Depozyt Plus, CU Obligacji, CU Ochrony Kapitału Plus, CU Stabilnego Inwestowania, CU Zrównoważony, CU Polskich Akcji, CU Akcji Europy Wschodzącej, CU Małych Spółek, CU Nowych Spółek, CU Nowoczesnych Technologii) oraz CU FIO Aktywnej Alokacji.

Zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych powierzone zostało spółce Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Fundusze inwestycyjne wybierane są przez klientów indywidualnych oraz firmy pragnące korzystnie ulokować nadwyżki finansowe.

Łączna wartość aktywów w funduszach CU TFI przekracza 2 mld zł. CU TFI jest częścią grupy Commercial Union Polska – jednej z największych instytucji ubezpieczeniowo-finansowych, obsługującej ponad 3 miliony klientów. CU jest liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych. Klientom indywidualnym oferuje również fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia majątkowe, w tym samochodowe, sprzedawane przez telefon i internet.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu