Już blisko 40 tysięcy uczniów z kampanią „Stawiam na mleko!”

  • by

Do tej pory w ramach kampanii „Stawiam na mleko!” odwiedzono 24 miasta w całej Polsce docierając do ponad 47 tysięcy dzieci, ich rodziców oraz opiekunów. Do końca czerwca Mleczna Ekspedycja zrealizowała już 8 tras z 12 zaplanowanych na 2008 rok.

W tym czasie Mleczny Konwój przejechał ponad 51 tysięcy km docierając do blisko 40 tysięcy uczniów w 71 szkołach podstawowych małych i średnich miastach. Trasa Mlecznej Ekspedycji przewidziana na 2008 rok objęła swoim zasięgiem tereny centralnej oraz północno-wschodniej Polski i poprowadziła przez województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie. W tym roku Konwój „Stawiam na mleko!” dotrze jeszcze do mieszkańców 12 miast położonych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodnio-pomorskim.

– Oficjalnie kampanię „Stawiam na mleko!” rozpoczęliśmy w styczniu br., ale poprzedziły ją trzy miesiące intensywnych przygotowań. Po ponad pół roku realizowania programu pozwoliliśmy sobie na pierwsze podsumowania i ocenę poszczególnych działań. Cieszy nas fakt, że atrakcje jakie przygotowuje Mleczna Ekspedycja dla mieszkańców odwiedzanych miast spotykają się z dużym zainteresowaniem, co przekłada się na konkretne działania edukacyjno-informacyjne na temat korzyści ze spożywania mleka i produktów mlecznych – powiedział Krzysztof Przybyłowski, prezes CAM Media S.A.

Mleczna Ekspedycja składa się ze specjalnego Trucka Mlecznego, którego celem w czasie 3 lat trwania kampanii jest dotarcie do blisko 450 szkół w 108 miastach w całej Polsce oraz przeprowadzenie kompleksowych działań informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych, skierowanych do dzieci w wieku 7- 13 lat i ich opiekunów.

Kluczowymi elementami kampanii o charakterze bezpośrednim są m.in.:

  • „Konwój Mleczny” – cykl imprez promocyjnych, podczas których zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie będą mogli wziąć dział w konkursach wiedzy o mleku i produktach mlecznych, a także spróbować mlecznych przysmaków.
  • „Truck Mleczny” – weekendowe wydarzenie funkcjonujące w ramach „Konwoju Mlecznego”, którego. głównym założeniem jest promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia przez zabawę i naukę, a także umożliwienie osobom biorącym udział w imprezach dotarcie do ekspertów, lekarzy i dietetyków, którzy doradzą w kwestii diety i zdrowego odżywiania.
  • „Podaj dalej” – konkurs promujący wiedzę o walorach diety bogatej w mleko i produkty mleczne połączony z udziałem w „Imprezach Mlecznych”.
  • Promocja w punktach sprzedaży – wsparcie działań informacyjnych w miejscu podejmowania decyzji zakupowych za pośrednictwem materiałów promocyjnych, a także konkursów z nagrodami.

Rokrocznie w Polsce spada spożycie mleka i jego przetworów. Z tego powodu zarówno u dzieci, jak
i wielu osób dorosłych dochodzi do poważnych niedoborów wapnia, co może w konsekwencji wiązać się z zaburzeniami zdrowotnymi. Program „Stawiam na mleko!” ma być jednym z elementów działań mających na celu zapobieganie takim problemom w naszym społeczeństwie.

Obecnie w Polsce konsumuje się o prawie 30% mniej mleka i produktów z niego wytworzonych niż przeciętnie w innych krajach Unii Europejskiej (za „Przeglądem Mleczarskim”). W 2002 roku statystyczny Polak spożył 182 litry mleka (wraz z jego przetworami, bez masła), zaś w innych krajach Unii Europejskiej spożycie mleka wynosi 330-240 litrów na osobę1.

Za kampanię „Stawiam na mleko!” odpowiada Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Kampania finansowana jest ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa, przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej. Realizowanie kampanii powierzono firmie CAM Media S.A., która została wyłoniona w przetargu jako organizacja wdrażająca. Działaniami z zakresu PR zajęła się agencja Propublic.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu