Tag Archives: SAR

Branża reklamowa po raz pierwszy na EFNI

3 października na zaproszenie SKM SAR przyjeżdża do Polski dr Amy Gershkoff, architekt pierwszej i drugiej strategii wyborczej prezydenta Baracka Obamy, osoba łącząca świat wielkiej polityki i biznesu ze światem marketingu i reklamy. W czasie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie weźmie udział w dyskusji eksperckiej „Big Data – szansa dla społeczeństwa, czy spisek gigantów?”. […]

Najlepsze praktyki przetargowe w Grupie TP

Prezes Grupy TP, Maciej Witucki, 13 października podpisał list intencyjny promujący stosowanie europejskich standardów przetargowych w branży marketingowej. Wytyczne w tej dziedzinie zawiera dokument „Pitch Guideline” ogłoszony wspólnie przez Światową Organizację Reklamodawców WFA (której członkiem jest Orange) oraz Europejskie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej EACA.

Walne Zgromadzenie przyjęło fundamentalne zmiany w zapisach dotyczących praktyk przetargowych

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR i Związku Agencji Reklamowych w Polsce, które odbyło się 29 czerwca w siedzibie SAR, zaakceptowano jednomyślnie wniosek związany ze zmianami dotyczącymi praktyk przetargowych. Ponadto w poczet Stowarzyszenia przyjęto nowych członków, wprowadzono zmiany osobowe w składzie ciał statutowych, a także przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.

Członkowie SMB i SAR postulują zmiany w Ustawie o grach hazardowych

Zarządy Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego oraz Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR skierowały list do  Ministerstwa Finansów oraz do komisji sejmowej „Przyjazne Państwo” z postulatem podjęcia działań politycznych i legislacyjnych, które umożliwią  prowadzenie przez agencje reklamowe oraz inne podmioty z rynku promocji oraz reklamy działalności w zakresie przeprowadzania i obsługi loterii promocyjnych. Nowa ustawa, która weszła w życie […]

Sławomir Stępniewski objął dodatkową funkcję w strukturach ISOBAR

Sławomir Stępniewski prezes agencji komunikacji i marketingu zintegrowanego Hypermedia (ISOBAR Polska), objął dodatkowo funkcję Group Managing Director, Regional Managing Team Isobar Cetral & Estern Europe. Nowe obowiązki łączył równocześnie ze stanowiskiem prezesa agencji Hypermedia w Polsce.