Spółka Alterco poinformowała, iż w dniu wczorajszym Pan Adam Jabłoński, został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Alterco S.A.

By | 18/07/2012

Konieczność powołania Dyrektora Zarządzającego jest skutkiem dynamicznego rozwoju spółki Alterco oraz rosnącej liczby spółek zależnych realizujących projekty inwestycyjne o charakterze nieruchomościowym. Zadaniem nowo powołanego dyrektora będzie przede wszystkim optymalizacja zadłużenia grupy, realizacja opracowanej przez Zarząd strategii rozwoju spółki i budowania jej wartości w obszarze zarządzania operacyjnego, optymalizacji finansowej oraz efektywnej alokacji zasobów.

„Bez wątpienia obecność Adama Jabłońskiego w naszym gronie pozytywnie wpłynie na dalsze losy Alterco. Jego doświadczenie oraz kompetencje w dużym stopniu przyczynią się do budowania wartości dla naszych akcjonariuszy. Nie ukrywam, że sytuacja w branży jest trudna, co pośrednio również wpływa na naszą działalność, ale jestem przekonany, że najtrudniejsze już za nam i wraz z nowym dyrektorem zarządzającym potwierdzimy skuteczność naszej strategii inwestycyjnej.” – powiedział wiceprezes Alterco S.A., Zbigniew Zuzelski.

Adam Jabłoński (50 lat) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Handlu Zagranicznego oraz Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom Executive MBA. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w branży, od ponad 15 lat związany jest z rynkiem kapitałowym oraz rynkiem nieruchomości. Zanim dołączył do grona specjalistów spółki Alterco, piastował kierownicze stanowiska w korporacjach międzynarodowych, gdzie brał udział w budowaniu, rozwoju oraz restrukturyzacji nowoczesnych modeli biznesowych.

„Jako Dyrektor Zarządzający zamierzam pobudzić Spółkę do dynamicznego i efektywnego rozwoju, co jak zakładam, bezpośrednio przełoży się na pozytywne wyniki finansowe.  Jednym z naszych planów jest dywersyfikacja portfela inwestycji, który zamierzamy rozbudować o projekty związane z energią odnawialną oraz ekologią. Jestem pewien, że Alterco w najbliższym czasie stanie się spółką, która będzie cieszyć zainteresowaniem inwestorów. Obecnie Spółka pracuje nad kilkoma ciekawymi projektami, w które chętnie się zaangażuję i postaram się, aby na koniec roku Spółka osiągnęła zadowalające dla naszych akcjonariuszy wyniki”. – powiedział Dyrektor Zarządzający Alterco S.A., Adam Jabłoński.