Paczkomaty InPost w Australii

By | 12/07/2012

Paczkomaty InPost – rewolucyjne rozwiązanie pocztowo-kurierskie – wchodzą na rynek australijski. Grupa Integer.pl wraz z firmą NeoPost wygrały przetarg organizowany przez Australia Post na dostawy Paczkomatów InPost. Pierwsze zlecenie australijskiego operatora narodowego opiewa na 250 maszyn, z czego 50 będzie dostarczonych do końca 2012 roku. Docelowo liczba urządzeń zamawianych przez Australia Post może wynieść nawet 1000 sztuk. Wartość umowy na dostawę 250 Paczkomatów InPost wynosi 5 mln euro, a współpraca Grupy Integer.pl z NeoPost będzie kontynuowana przy kolejnych kontraktach i dużych wdrożeniach na rynku pocztowo-kurierskim. Grupa Integer.pl do końca 2012 roku rozlokuje 1000 nowych Paczkomatów, z czego około 300 na terenie Polski, 400 w Rosji, 200 na Ukrainie oraz ponad 100 w Czechach i na Słowacji.

NeoPost to światowy potentat w zakresie obsługi firm pocztowych i kurierskich oraz dostaw automatycznych frankownic oraz urządzeń mobilnych dla logistyki. W 2011 roku miał ponad 1 mld euro obrotu, a EBIDTA przekroczyła 250 mln euro.

„Konkurencja w przetargu na rzecz australijskiego operatora była niezwykle silna. Startowało wielu dużych graczy, w tym australijskich i amerykańskich, niektóre firmy prowadziły nawet programy pilotażowe. Tym większą mamy satysfakcję, że to właśnie Paczkomaty InPost okazały się bezkonkurencyjne. Współpraca z NeoPost – światowym potentatem na rynku pocztowym i kurierskim” – to efekt naszych intensywnych działań na arenie międzynarodowej. Mamy ambicje i apetyt na kolejne wdrożenia i jesteśmy przekonani, że oferujemy nie tylko atrakcyjne partnerstwo, ale przede wszystkim najlepszą ofertę dla operatorów pocztowych w każdym kraju i na każdym kontynencie. Kontrakty w Europie, Chile, Arabii Saudyjskiej, Rosji, a teraz w Australii potwierdzają naszą silną pozycję w tym sektorze”– komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

Na początku czerwca 2012 roku – po kilkumiesięcznych testach operacyjnych – pierwsze urządzenia do całodobowego nadawania i odbierania przesyłek stanęły w Santiago w Chile. Komercyjny start usługi – realizowany na mocy umowy zawartej przez Grupę Integer.pl z narodowym operatorem CorreosChile – zapoczątkował uruchomienie na kontynencie amerykańskim około 300 Paczkomatów InPost. Automaty zostaną rozlokowane w Chile w okresie najbliższych dwóch lat.

Australia to już dziesiąty kraj – po Chile, Arabii Saudyjskiej, Cyprze Estonii, Hiszpanii, Irlandii, Litwie i Łotwie oraz Rosji – w którym Grupa Integer.pl udostępni w okresie kolejnych 6 miesięcy rewolucyjne Paczkomaty. Również do końca 2012 roku – dzięki umowie z PineBridge Investments, globalnym funduszem private equity – spółka podwoi polską sieć Paczkomatów. Z kolei mieszkańcy niemal wszystkich krajów europejskich będą mogli korzystać już w 2016 roku z około 16 tys. urządzeń do samodzielnego, całodobowego nadawania i odbierania przesyłek. Inwestycja na kwotę 108 mln EUR (453 mln zł) będzie podlegać zatwierdzeniu przez UOKiK. W okresie 2 lat Grupa Integer.pl wniesie środki pieniężne i kapitał w wysokości 58 mln EUR (243 mln zł) natomiast PineBridge Investments zainwestuje ponad 50 mln EUR (210 mln zł). Projekt EasyPack zwiększy dostępność Paczkomatów w kolejnych 12 krajach europejskich i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), a jego celem jest znaczące wykorzystanie potencjału dynamicznie rosnącego sektora e-commerce na świecie.

Harmonogram europejskiej ofensywy Grupy Integer.pl SA zakłada uruchomienie:

  • 1 000 maszyn do końca 2012 roku
  • 3 000 maszyn w 2013 roku
  • 2 500 maszyn w 2014 roku
  • 2 500 maszyn w 2015 roku

Dodatkowo, Grupa Integer.pl posiadać będzie w rezerwie 4 tys. maszyn, dostawianych w różnych krajach w miarę rynkowego zapotrzebowania.

Grupa Integer.pl planuje przeznaczyć do końca 2012 roku na rozwój usługi Paczkomaty InPost od 40 do 80 mln zł, a niemal pięcioletni projekt zagranicznej ekspansji wyceniany jest na około 350 mln euro. Udział usług niestandardowych (w tym elektronicznych) będzie stanowić co najmniej 30% w przychodach Grupy Integer.pl w najbliższych latach. Dzięki strategicznym inwestycjom – realizowanym na międzynarodowych rynkach – przychody Grupy Integer.pl z projektów zagranicznych osiągną w ciągu kilku najbliższych lat poziom 20-40 mln euro rocznie.