Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nawiązała współpracę z portalem zdrowie.wieszjak.pl

By | 31/01/2012

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zawarła umowę o partnerstwie z portalem zdrowie.wieszjak.pl. Zgodnie z postanowieniami umowy, obie strony podejmują współpracę w zakresie publikacji tekstów o tematyce medycznej i wspólnej promocji.

W dziale „Zdaniem pielęgniarki i położnej” w Wiadomościach na zdrowie.wieszjak.pl przedstawiciele regionalnych samorządów pielęgniarek i położnych zyskają możliwość analizowania, komentowania i podsumowywania sytuacji związanej z wykonywaną pracą. Nawiązana współpraca jest doskonałym przykładem zintegrowania środowiska medialnego ze środowiskiem medycznym. Zawarte porozumienie stwarza wiele możliwości do przekazania istotnych spraw związanych ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. W dalszym etapie strony przewidują rozszerzenie współpracy o inne działy serwisu.