Konkurs na najlepszy projekt wdrażający telepracę w przedsiębiorstwie

By | 23/02/2011

W ramach usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” organizowany jest konkurs na najlepszy projekt wdrażający telepracę w przedsiębiorstwie. Udział w nim mogą wziąć właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nagrodą główną w konkursie jest voucher o równowartości 30 tys. złotych na wyposażenie wzorcowych stanowisk pracy zdalnej, za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca uczestnicy otrzymają vouchery o wartości 15 tys. złotych. Termin składania gotowych projektów upływa 30 grudnia 2011 r.

Celem konkursu organizowanego w ramach usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, realizowanej na podstawie projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II”, jest propagowanie idei pracy na odległość jako korzystnego i efektywnego sposobu zatrudnienia w firmie. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest uczestnictwo w szkoleniach, realizowanych w ramach usługi na terenie całej Polski.

„Zatrudnienie w formie telepracy jest przyszłością polskiego rynku pracy, jednak cały czas można zaobserwować obawę przed taką formą zatrudnienia, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, które nie boją się stosować nowych rozwiązań i w pewnym sensie staną się ambasadorami telepracy. Ta forma zatrudnienia daje możliwości aktywizacji zawodowej nie tylko osobom niepełnosprawnym i matkom wychowującym dzieci, ale także jest alternatywą dla osób po 50 roku życia. Liczymy, że zastosowanie telepracy będzie rosło. Z niecierpliwością czekamy na projekty konkursowe, trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i życzymy powodzenia” – mówi Marcin Opas, prezes zarządu FIRMY 2000, zarządzający usługą.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele lub osoby upoważnione do reprezentowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są uczestnikami usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” czyli osoby, które podpisały umowy przystąpienia do projektu i brały udział w szkoleniach i doradztwie. W celu wzięcia udziału w konkursie należy do 30 grudnia 2011 roku przesłać projekt wdrażający telepracę w przedsiębiorstwie wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami, które dostępne są na stronie www.telepraca.gov.pl. Nadesłane pomysły muszą być programami zakończonymi lub w trakcie realizacji (na dzień zgłaszania projektu min. 30% postępu merytorycznego). Projekt powinien zostać złożony w formie dokumentu Word (maksymalnie 30 tys. znaków) i powinien zawierać:

  • ocenę rzeczywistych potrzeb i możliwości pracodawcy w zakresie wdrożenia telepracy;
  • dokonanie przeglądu stanowisk, na których celowe byłoby zastosowanie telepracy;
  • dokonanie przeglądu kadr zatrudnionych na tych stanowiskach (kwalifikacje, preferencje osobiste, sytuacja rodzinna, inne);
  • dokonanie wyboru stanowisk, które będą obsadzane w systemie telepracy;
  • podjecie decyzji co do inwestycji w sprzęt informatyczny i Internet;
  • informacje dotyczące nowych warunków umów, podpisania dokumentów związanych ze zmianą warunków zatrudnienia.

Do opisu projektu należy dołączyć budżet i harmonogram projektu w pliku Excel.

Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wybierze trzy najlepsze projekty, których autorzy otrzymają vouchery na wyposażenie wzorcowych stanowisk pracy zdalnej o wartości: 30 tys. złotych (pierwsze miejsce), 15 tys. złotych (drugie i trzecie miejsce).

Więcej informacji na www.telepraca.gov.pl