LOTOS ma więcej własnej ropy

By | 04/02/2011

Grupa LOTOS zwiększy roczne wydobycie ropy naftowej o ok. 100 tys. ton dzięki przejęciu 100% akcji spółki AB Geonafta, wydobywającej  ten surowiec na terytorium Republiki Litewskiej. Dokumenty w sprawie finalizacji transakcji podpisano 3 lutego w Wilnie. To kolejny krok w realizacji strategii Grupy LOTOS, zakładającej wzrost własnego wydobycia koncernu.

– Dzięki przejęciu Geonafty będziemy wydobywać ok. 100 tys. ton ropy rocznie więcej. Nie bez znaczenia są również kompetencje i doświadczenie litewskiej firmy w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na lądzie, które LOTOS Petrobaltic zyskał dzięki tej akwizycji – podkreśla Paweł Siemek, prezes LOTOS Petrobaltic S.A.

LOTOS Petrobaltic był akcjonariuszem spółki AB Geonafta od 10 lat, posiadając 40,59% udziałów. Spółka AB Geonafta wraz ze spółkami wchodzącymi w skład jej grupy kapitałowej: UAB Minijos Nafta, UAB Genciu Nafta oraz UAB Manifoldas zajmuje się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy naftowej na terenie Litwy od 20 lat. Wydobycie ropy naftowej prowadzone jest na złożach lądowych.

Dokumenty w sprawie finalizacji przejęcia podpisano 3 lutego w Wilnie. – 14 grudnia ubiegłego roku zawarliśmy umowę warunkową kupna 59,41% udziałów Geonafty. Najważniejszą decyzją, na którą czekaliśmy była zgoda litewskiego urzędy antymonopolowego – komentuje Paweł Siemek – Od dziś jesteśmy pełnoprawnym właścicielem litewskiej spółki. To ważny krok do osiągnięcia celów określonych w zaprezentowanej w listopadzie ubiegłego roku strategii spółki. – dodaje prezes Siemek.

Decyzja o  zwiększeniu udziałów w litewskiej spółce AB Geonafta wpisuje się w realizację strategii koncernu, zakładającą zwiększanie własnego wydobycia ropy naftowej(upstream). Zgodnie z zapisami strategii LOTOS w 2015 roku planuje wydobycie na poziomie 1,2 miliona ton ropy naftowej. Na realizację tego celu koncern planuje przeznaczyć w latach 2011-2015 3,9 mld zł, co stanowi 68% wszystkich nakładów finansowych założonych w strategii.

źródło/autor: Grupa LOTOS