PGS Software S.A. zwiększa sprzedaż w Skandynawii

By | 03/02/2011

PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypracował ponad 1,8 mln zł przychodów ze sprzedaży usług na rzecz szwedzkiej spółki EuroFlorist AB i norweskiej spółki Concego Ltd. W ostatnich 12 miesiącach PGS Software S.A. obsługiwała 14 spółek na terenie Skandynawii w porównaniu do 6 spółek w roku 2009.

-„Ekspansja PGS Software na terenie Skandynawii wynika w znacznej mierze z naszej długoletniej i aktywnej obecności na tym rynku. Konsekwentne budowanie marki zaczyna przynosić skutek. Duża część kontraktów realizowanych obecnie w Skandynawii to rezultat wielu projektów zakończonych sukcesem w ostatnich latach. Mimo ogromnej konkurencji potrafimy przekonać klientów do wyboru PGS Software jako swojego dostawcy. W dużej mierze dzieje się tak dzięki znakomitym referencjom, które dają nam nasi klienci. Coraz częściej przekonujemy się, że bez tych referencji trudno o nowe kontrakty.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wypracowaliśmy 1,8 mln zł przychodów tylko dzięki współpracy z dwoma skandynawskimi spółkami – naszymi wieloletnimi klientami. Realizujemy tam także wiele mniejszych projektów, głównie z zakresu budowy systemów obsługi przedsiębiorstw jak i innowacyjnych portali adresowanych do użytkowników z całego świata. W br. roku z pewnością będziemy pracowali nad dalszą ekspansją w tym rejonie, co powinno przełożyć się na pozyskanie kolejnych długofalowych umów.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

W połowie stycznia br. PGS Software S.A. podpisał list intencyjny w sprawie nabycia udziałów w zorganizowanej działalności gospodarczej TestBenefit. Planowane nabycie udziałów związane jest z realizacją strategii ekspansji PGS Software S.A. na rynku polskim. Ostateczne zakończenie negocjacji nastąpi do 31 marca 2011.

PGS Software S.A. rozwija także działalność swojego podmiotu zależnego spółki IPGS sp. z o.o., który jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą “Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy IPGS Spółka z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Według wstępnych szacunków przychody PGS Software S.A. w IV kw. 2010 przekroczyły 2 690 tys. zł i były o 48% wyższe w stosunku do tego samego okresu 2009 roku. Jednocześnie przychody ze sprzedaży wzrosły o 12% w porównaniu z III kw. 2010 roku. Według wstępnych wyliczeń przychody spółki w całym 2010 roku przekroczyły 8,8 mln zł, tj. były o 9% wyższe niż w 2009 roku.