Exact wybrał Monday PR

By | 03/02/2011

Agencja Monday PR będzie wspierać firmę Exact w zakresie public relations. Exact jest jednym z największych dostawców usług informatycznych dla przedsiębiorstw.

Do zadań agencji należeć będzie m.in. wzmacnianie wizerunku firmy poprzez kształtowanie relacji z mediami oraz opracowanie strategii i zaangażowania firmy w dialog w mediach społecznościowych.

Agencja Monday PR została wybrana w drodze konkursu ofert. Umowa została podpisana na rok. Ze strony Agencji opiekę nad Klientem sprawuje Piotr Perka.