Eura7 dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

By | 03/02/2011

Agencja interaktywna Eura7 na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiła serwis internetowy www.projekty.nauka.gov.pl. Witryna zawiera szereg informacji oraz materiały promujące projekty zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej. 

Celem serwisu jest kompleksowe informowanie o projektach zrealizowanych przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko.

Serwis www.projekty.nauka.gov.pl adresowany jest do potencjalnych beneficjentów, chcących realizować projekty ze środków Unii Europejskiej przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także do osób i instytucji zainteresowanych tą tematyką.

Do zadań agencji Eura7 należało opracowanie strategii i koncepcji komunikacji, realizacja oraz wdrożenie serwisu wraz z przygotowaniem materiałów wideo promujących poszczególne projekty.

Serwis www.projekty.nauka.gov.pl to jeden z elementów szerszych działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mających promować pozyskiwanie funduszy europejskich w celu realizacji projektów związanych z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce. Widzimy w nim ogromny potencjał, który zamierzamy skutecznie wykorzystywać – podsumowuje Paweł Kurzyński, Koordynator Wydziału Funduszy Europejskich MNiSW.

Za obsługę klienta ze strony Agencji interaktywnej Eura7 odpowiada Łukasz Wołek.

źródło/autor: Eura7