Dwudzieste urodziny Fundacji Dzieci Niczyje

By | 03/02/2011

Alina Margolis-Edelman, zakładając FDN w 1991 roku, nie przypuszczała, że Fundacja będzie w przyszłości największą w Polsce organizacją zajmującą się problemem krzywdzenia dzieci. W tym roku FDN świętuje swoje 20. urodziny. W związku z jubileuszem zespół Fundacji przygotował nowe inicjatywy, których celem jest wzmocnienie systemu ochrony dzieci przed przemocą.

– Początkowo biuro Fundacji mieściło się pod fotelem w moim mieszkaniu, a na całą dokumentację wystarczała jedna teczka. Dziś FDN ma trzy lokalizacje w Warszawie, a w swoich strukturach zatrudnia 70 pracowników – mówi dr Irena Kornatowska, która od 20 lat jest Prezesem Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Narodziny i rozwój Fundacji to efekt niewyczerpanej energii i wytrwałości ludzi, którzy wierzyli, że moralnym obowiązkiem dorosłych jest niesienie pomocy dzieciom. – Myślę, że dzisiejsza skala działania organizacji byłaby dla nich ogromnym, miłym zaskoczeniem. Dzięki temu, że jesteśmy tak dużym zespołem, każdego roku jesteśmy w stanie pomóc tysiącom dzieci. Jestem dumna – dodaje dr Kornatowska.

Fundacja Dzieci Niczyje powstała z silnej potrzeby działania na rzecz poprawy sytuacji polskich dzieci. Początkowo miała zajmować się problemem sieroctwa społecznego – i stąd nazwa organizacji. Ostatecznie kierunek działań FDN wyznaczyły jednak rezultaty pierwszego programu badawczego diagnozującego skalę i charakter problemu krzywdzenia dzieci. Wyniki tych badań pokazały, że profesjonaliści pracujący z dziećmi nie tylko nie rozpoznają krzywdzenia, ale często wręcz zaprzeczają, że taki problem istnieje. 

Przez 20 lat swojego działania, Fundacja stopniowo poszerzała tematyczny zakres swojej aktywności. Dziś zajmuje się problemem krzywdzenia dzieci kompleksowo – od przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, poprzez zagrożenia dzieci w Internecie, profilaktykę krzywdzenia dzieci, aż po ochronę praw dzieci – świadków. To między innymi dzięki działaniom Fundacji w Polsce powstają przyjazne pokoje przesłuchań. FDN wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości certyfikuje takie miejsca w całym kraju, sprawdzając, czy spełniają warunki odpowiednie dla najmłodszych. 

FDN dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami w Polsce i zagranicą. Realizuje projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest członkiem wielu międzynarodowych gremiów wyznaczających kierunki polityki społecznej w obszarze ochrony praw dzieci.

W jubileuszowym roku 20-lecia FDN zaplanowała realizację projektów i wydarzeń, które przyczynią się do rozwoju oferty wsparcia dzieci – ofiar przemocy i wiedzy o problemie krzywdzenia najmłodszych. 

Już 23 lutego br. Fundacja zainicjuje powstanie Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. Do współpracy zaproszone zostały organizacje pozarządowe z całej Polski, które świadczą pomoc dzieciom krzywdzonym oraz prowadzą programy zapobiegania problemowi złego traktowania dzieci. Ideą partnerstwa jest zbudowanie silnej koalicji w celu podejmowania wspólnych działań, wymiany doświadczeń i lobbingu na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. 

W czerwcu po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji Dzieci Niczyje oraz Zeszytów Literackich. Począwszy od 2011, każdego roku odznaczana nią będzie jedna osoba –  zasłużona w obszarze przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas przygotowanej przez Fundację Dzieci Niczyje ogólnopolskiej konferencji na temat profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

Wspomniana konferencja będzie jedną z trzech, które FDN zorganizuje w roku jubileuszu. We wrześniu odbędzie się IV międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, a w październiku w Sali Kongresowej PKiN – VIII ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Weźmie w niej udział ponad 2 tys. polskich profesjonalistów, co czyni ją największym tego typu wydarzeniem w kraju.

Na tym nie koniec. W październiku br. FDN opublikuje kompleksowy raport „Dzieci się liczą”. Znajdą się w nim dane statystyczne i ustalenia badawcze z ostatnich lat nt. zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju polskich dzieci. Wydany zostanie również jubileuszowy numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, publikowanego od 2002 r.

Realizujemy programy badawcze, wydajemy publikacje dla profesjonalistów, prowadzimy portale internetowe, by pogłębiać wiedzę o problemie krzywdzenia dzieci, o którym jeszcze 20 lat temu nie wiedzieliśmy w Polsce prawie nic – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor FDN i redaktorka naczelna kwartalnika.

źródło/autor: Fundacja Dzieci Niczyje