Rekordowe przewozy PKP CARGO we wrześniu

By | 20/10/2010

We wrześniu br. PKP CARGO przewiozło łącznie 11,27 mln ton ładunków, jak dotąd zdecydowanie najwięcej w 2010 roku. To jednocześnie miesiąc, w którym przewozy Spółki przekroczyły poziom 11 mln ton po raz pierwszy od października 2008 roku, kiedy wyniosły 11,44 mln ton.

Poziom uzyskany we wrześniu był o 6,3 proc. większy niż rok wcześniej oraz w porównaniu do poprzedniego miesiąca (w obu przypadkach 10,6 mln ton), a także o ponad 10 proc. powyżej zatwierdzonego przez zarząd Spółki planu przewozów na ten rok (10,24 mln ton).

Narastająco po dziewięciu miesiącach roku przewozy PKP CARGO wyniosły 87,13 mln ton, w porównaniu do 74,51 mln ton w analogicznym okresie 2009 roku, co oznacza wzrost o 16,9 proc. Wynik przewozowy po trzech kwartałach roku jest również o 5,9 proc. lepszy niż zakładał plan.

W podziale na grupy towarowe w okresie styczeń – wrzesień 2010 najbardziej zwiększyły się przewozy koksu i węgla brunatnego (wzrost o 72,6 proc., do 6,14 mln ton), rud i pirytów (53,8 proc., do 2,69 mln ton), nawozów sztucznych (43,6 proc., do 1,98 mln ton), drewna i wyrobów (43 proc., do 2,03 mln ton) oraz ropy naftowej i jej przetworów (32,2 proc., do 2,38 mln ton).

Tradycyjnie najważniejszą grupą towarową transportowaną przez PKP CARGO był węgiel kamienny, którego przewozy zwiększyły się o 15,7 proc., do 39,05 mln ton. Węgiel kamienny stanowi obecnie 44,8 proc. wszystkich przewozów Spółki. Pozostałe najważniejsze dla firmy grupy towarów to kamień, żwir i wapno (15,8 proc. udziałów w przewozach), metale i wyroby (8,6 proc.) oraz koks i węgiel brunatny (7 proc.).