Najnowsza wersja oprogramowania JMP już w sprzedaży

By | 20/10/2010

Firma SAS Institute poinformowała o wprowadzeniu na rynek najnowszej wersji pakietu statystycznego JMP. Oprogramowanie JMP®9 współpracuje z pakietem Microsoft Excel i wspiera język programowania i środowisko do obliczeń statystycznych R. W ramach nowej oferty w połowie listopada pojawi się dodatkowo nowy produkt JMP Pro, który zapewnia nowe funkcjonalności dostosowane do potrzeb analityków w zakresie technik data miningowych, umożliwiające tworzenie zaawansowanych modeli predykcyjnych. Narzędzie JMP Pro jest jednym z komponentów  oferty firmy SAS w zakresie analityki predykcyjnej.

JMP® jest desktopową aplikacją wizualizacji i interaktywnej analizy danych. Narzędzie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było jak najbardziej interaktywne i proste w użyciu.  Posiada bogaty zakres możliwości graficznych, które umożliwiają wizualizację danych i dzielenie się uzyskanymi rezultatami przeprowadzonych analiz pomiędzy użytkownikami. Zamiast statycznych grafów i arkuszy danych użytkownicy mogą tworzyć interaktywne animowane grafiki pozwalające na badanie trendów, związków i faktów ukrytych w danych. 

Dzięki zastosowaniu JMP®9, użytkownicy mają możliwość wizualizacji danych geograficznych na mapach, analizowania ryzyka i scenariuszy typu „co-jeśli” przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych Excel oraz prognozowania jakości produktów przy użyciu nowej platformy Degradation.

JMP 9 ułatwia użytkownikom tworzenie dodatków w formie aplikacji analitycznych dostosowanych wyglądem i funkcjonalnością do potrzeb użytkownika oraz udostępnianie ich w obrębie organizacji i społeczności użytkowników JMP. Dodatki te zwiększają użyteczność JMP oraz umożliwiają wykorzystanie interaktywnych narzędzi graficznych i statystycznych.

„Dzięki szybkiej i sprawnej integracji z oprogramowaniem SAS i Excel oraz pakietem R, JMP 9 w krótkim czasie stanie się dla naszych klientów kompleksowym centrum analitycznym. Dla zawansowanych użytkowników stanowi niezastąpione narzędzie umożliwiające wykorzystanie technik analitycznych typu bootstrap forests oraz boosted trees.” – powiedział Jeff Perkinson, JMP Product Manager.

Oprogramowanie JMP®9 umożliwia:

  • integrację JMP i Microsoft Excel – dzięki JMP Profiler, analitycy mają możliwość przeprowadzania wizualnych i interaktywnych analiz typu „co-jeśli” w czasie, gdy Excel przelicza model w tle. Wbudowany symulator umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym kluczowych czynników mających wpływ na ryzyko.
  • mapowanie danych geograficznych – użytkownicy mają możliwość odkrywania wzorców i zależności na podstawie danych geograficznych, wykorzystując wbudowane mapy, mapy importowane z serwisu Web Map Service, dostosowywane do potrzeb użytkownika obiekty typu sklepy, zakłady itp.
  • łączenie z  pakietem R – użytkownicy mają możliwość wyświetlania wyników analiz w formie interaktywnych elementów graficznych oraz zyskują dostęp do JMP oraz SAS Analytics. Programiści R mogą tworzyć interfejsy użytkownika i przez to udostępniać oprogramowanie szerszej grupie odbiorców.
  • zastosowanie zaawansowanych technik data miningowych i zaawansowanych modeli statystycznych – udoskonalona platforma Neural pozwala na eksplorowanie i modelowanie danych z większą dokładnością oraz elastycznością. Dodatkowo, JMP Pro udostępnia opcje takie, jak kroswalidacja oraz automatyczna obsługa brakujących wartości. Obie platformy, Neural oraz Partition, wykorzystują metodologie trenowania, walidacji oraz testowania danych.
  • tworzenie i udostępnianie dodatków – użytkownicy mają możliwość tworzenia dodatków zwiększających możliwości JMP oraz udostępniania ich w obrębie organizacji lub na stronie www.jmp.com/addins.
  • wykorzystanie innych nowych funkcjonalności – nowa platforma Degradation umożliwia monitorowanie i kontrolowanie procesów pogarszania się produktów w czasie, co pozwala na prognozowanie jakości produktów oraz ryzyka gwarancyjnego.

W najnowszym interfejsie dla systemu Windows, każde okno JMP jest niezależne od innych. Dzięki temu użytkownicy mogą aranżować okna w dowolny sposób. Użytkownicy mają również możliwość zapisywania histogramów na platformie Distribution w postaci plików odtwarzanych przez Adobe Flash, które można dołączyć do prezentacji lub stron internetowych.

Opinie ekspertów:

  • O nowej wersji JMP – „Jestem pod wrażeniem nowych funkcjonalności JMP9. Stanowią one ogromne udoskonalenie i zwiększają użyteczność JMP w aplikacjach data miningowych.” – powiedział Michael Conerly (PhD), Kierownik Wydziału Systemów Informacyjnych, Statystyki i Zarządzania, Culverhouse College of Commerce, University of Alabama, Tuscaloosa.
  • O interfejsie R – „Jestem pod dużym wrażeniem nowego interfejsu R, który umożliwia ujednolicenie pracy analitycznej w JMP. W początkowym etapie analizy mamy do dyspozycji potężne narzędzie badawcze – JMP. Następnie, możemy wykorzystywać specjalizowane, niestandardowe narzędzia Bayesian udostępnione przez środowisko R. W końcowym etapie, przy użyciu analiz i grafik JMP, możemy dokonać weryfikacji pod kątem zbieżności oraz podsumować wyniki bez konieczności dokumentowania kodu z odrębnych platform. Jest to bardzo ważny dodatek do JMP.” – twierdzi Dave LeBlond, PhD, Principal Research Statistician, Abbott Global Pharmaceutical R&D.

źródło/autor: SAS Institute