Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w BDM SA

By | 19/10/2010

Już 18 października ruszają zapisy na akcje Giełdy Papierów Wartościowych. Jest to jedna z najciekawszych ofert publicznych realizowanych w bieżącym roku. BDM SA ma propozycję dla inwestorów w jaki sposób zarobić na debiucie GPW nie płacąc podatku od zysków kapitałowych.

Debiut GPW zaplanowany jest na 9 listopada. Już od dziś, tj. 18 października, rozpoczną się zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych. Trafić ma do nich nawet 25 proc. (6,7 mln) akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa, jednak pula może zostać zwiększona do 30 procent (8 mln sztuk). Jedna osoba może kupić minimalnie 10, a maksymalnie 100 akcji. Maksymalna cena zakupu, po jakiej inwestorzy indywidualni składają zlecenia wynosi 43 zł – co oznacza, iż pojedynczy klient może na zakup akcji GPW przeznaczyć 4,3 tys. zł. Ostateczna cena ustalona zostanie pod koniec października.

GPW rozwija się bardzo dynamicznie, jest największą giełdą w regionie biorąc pod uwagę kapitalizację i obroty. Warszawska giełda, to nie tylko akcje notowane na rynku regulowanym i NewConnect, ale i instrumenty pochodne, dłużne, certyfikaty inwestycyjne, ETF (Exchange Traded Funds). GPW ma silny potencjał wzrostu oparty m.in. o stały wzrost gospodarczy kraju oraz wywalczoną już pozycję lidera w regionie Europy Centralnej. To tylko najważniejsze z zalet GPW wskazywanych przez analityków.

Dla inwestorów zainteresowanych zakupem akcji Giełdy Papierów Wartościowych, BDM SA przygotował ciekawą propozycję. Wraz z dniem w którym startują zapisy na akcje GPW, wprowadzona zostanie nowa usługa – Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) prowadzone w formie rachunku inwestycyjnego.

To nowość w naszej ofercie – mówi Arkadiusz Pławecki, Zastępca Dyrektora Wydziału Sprzedaży – Jest to propozycja adresowana do osób, które inwestując długoterminowo chcą uniknąć konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Kapitał zgromadzony na rachunku nie jest obciążony podatkiem od zysków kapitałowych, pod warunkiem, iż klient nie wycofa zaoszczędzonych środków przed ukończeniem 60 roku życia (Część osób może wycofać środki już w wieku 55 lat, w tym przypadku konieczny jest jednak dodatkowy warunek – dana osoba musi nabyć prawa emerytalne).

Rachunek IKE różni się w pewnym stopniu od zwykłego rachunku inwestycyjnego. Po pierwsze w przypadku IKE obowiązuje roczny limit wpłat. Zgodnie z obowiązującą ustawą limit obliczany jest jako trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2010 roku wynosi on 9 579 zł. Po drugie w obrębie tego rachunku nie można inwestować w instrumenty pochodne.

Inwestycje dokonywane na Rachunku IKE mogą być mocno zdywersyfikowane. Można inwestować np. w akcje (w tym notowane na NewConnect), prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa, obligacje korporacyjne, komunalne i inne, certyfikaty, ETFy, produkty strukturyzowane notowane na giełdzie.

O tym jakie decyzje inwestycyjne podejmujemy w ramach IKE zależy od nas – wyjaśnia Arkadiusz Pławecki – możemy sprzedawać nabyte instrumenty, kupować inne, czyli inwestować jak na zwykłym rachunku inwestycyjnym. Warto dodać, iż IKE ma przewagę nad tradycyjnym rachunkiem inwestycyjnym również z punktu widzenia spadkobrania. W przypadku dziedziczenia papierów znajdujących się na rachunku inwestycyjnym spadkobierca otrzymuje bowiem papiery z ceną nabycia 0zł, co oznacza że po ich spieniężeniu musi zapłacić fiskusowi 19% podatku. Natomiast w przypadku IKE, po śmierci klienta środki zgromadzone na koncie są przekazywane bez podatku wskazanym przez niego spadkobiercom.

Wniosek o prowadzenie rachunku można złożyć w każdym z 16 POKów BDM SA oraz poprzez stronę internetową www.bdm.pl.