Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego przyznana

By | 19/10/2010

Prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy i dr Konrad Sobański z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymali dziś z rąk Sławomira S. Sikory, prezesa zarządu Citi Handlowy, Nagrodę Banku Handlowego za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów. Jury pod przewodnictwem prof. Urszuli Grzelońskiej podkreśliło w uzasadnieniu werdyktu, że badania nagrodzonych autorów mają znaczenie dla przewidywania i zapobiegania kryzysom finansowym w krajach rozwijających się.

Od samego początku ideą, która przyświeca Nagrodzie jest promowanie najcenniejszych, najbardziej wartościowych publikacji w dziedzinie teorii ekonomii i finansów. Nasz bank oraz Fundacja Kronenberga od wielu lat prowadzą działania, których celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy finansowej Polaków – mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Zdaniem jury Nagrody praca naukowa tegorocznych laureatów – opublikowana w formie książki „Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się” – to bardzo ważny głos w dyskusji nad temat obecnej sytuacji gospodarczej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Badania prof. dr. hab. Eugeniusza Najlepszego i dr. Konrada Sobańskiego dotyczą sposobów przewidywania i zapobiegania kryzysom finansowym wynikającym z wysokich deficytów obrotów bieżących.

– Przedmiotem badań prezentowanych w książce są makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi bilansu płatniczego krajów rozwijających się. Kształtowane są one przez rosnące powiązania wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, przejawiających się w sferze gospodarki krajowej i w otoczeniu międzynarodowym. W pracy badawczej poszukiwaliśmy zwłaszcza sposobów identyfikowania i prognozowania zagrożeń pojawiających się od strony nierównowagi obrotów bieżących bilansu płatniczego w warunkach postępującej globalizacji – mówi prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy.

Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy nieprzerwanie od 15 lat. Jest ona jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce. Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego jest nagrodą pieniężną w wysokości 40.000 zł.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego oraz wydawnictwa ekonomiczne, mające siedzibę w Polsce. Przedmiotem oceny jury są książki autorskie, autorskie fragmenty książek stanowiących pracę zbiorową, artykuły lub zbiór artykułów jednego autora lub praca zespołowa, napisane po 18 października 2008 roku.