Sales & More iNagrody od Deutsche Bank

By | 18/10/2010

Deutsche Bank PBC rozdaje nagrody klientom, którzy zdecydują się przystąpić do nowego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost. Kampanię promocyjną w Internecie na zlecenie DB PBC realizuje interaktywna agencja mediowa Sales & More.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost to produkt z linii inwestycyjno-ubezpieczeniowej Deutsche Bank PBC. Osoby, które skorzystają z tego rozwiązania do 29 października br., otrzymają atrakcyjne nagrody. W kampanii internetowej prowadzonej przez Sales & More komunikowane są zasady promocji. Nagrody przyznawane są Klientom, którzy w wyznaczonym czasie przystąpią do promowanego produktu, opłacając wymagane składki i założą trzymiesięczną lokatę o oprocentowaniu 10% w skali roku na kwotę min. 5000 zł.

Wszystkim osobom przystępującym do produktu, które spełnią warunki promocji, przyznawana jest jedna z następujących nagród: Apple iPod Nano 8GB, Apple iPod Touch 64GB, Apple iPad 16GB WiFi lub MacBook Air. Rodzaj nagrody zależy od wysokości pierwszej składki wpłaconej w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost.

Kampania prowadzona jest między innymi na portalach horyzontalnych, w serwisach oraz porównywarkach finansowych.

źródło/autor: Sales & More