Historyczny debiut Pragma Inkaso S.A. na rynku Catalyst

By | 17/10/2010

W poniedziałek, 18 października br. obligacje, Spółki Pragma Inkaso S.A. zadebiutują na rynku Catalyst. Jest to pierwszy przypadek w historii polskiej giełdy, gdy w ciągu jednego roku ten sam podmiot był obecny na rynkach: NewConnect, głównym GPW oraz Catalyst.

Pragma Inkaso S.A., jako lider branży zarządzania wierzytelnościami w segmencie B2B, przeprowadzi emisję 2 letnich obligacji o łącznej wartości 20 milionów złotych. Kapitał, jaki pozyska, będzie przeznaczony na finansowanie wierzytelności w ramach faktoringu od firm z sektora MSP.

Spółka, do maja br. była notowana na rynku NewConnect, później przeniosła się na parkiet główny. W dniu 23 sierpnia bieżącego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. podjęło decyzję o przyjęciu programu emisji obligacji. Są one zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności faktoringowych. W ramach programu, planowane są emisje w kilkumiesięcznych odstępach.

Nasza firma przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. Emisja obligacji pomoże nam go utrzymać przyszłości tempo wzrostu. Odnotowujemy znaczne zainteresowanie usługami z zakresu zarządzania wierzytelnościami, dlatego planujemy dalszą rozbudowę komórek działów operacyjnych. Szacujemy, że wartość naszego portfela wierzytelności faktoringowych po emisji obligacji w krótkim czasie przekroczy 30 milionów złotych – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Debiut Spółki na rynku Catalyst jest wyjątkowy. Dotychczas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie miała miejsca sytuacja, aby akcje tego samego podmiotu notowane były na NewConnect oraz GPW, natomiast obligacje zadebiutowały na Catalyst. Na dodatek wszystkie te przedsięwzięcia są dokonywane w ciągu jednego roku. Pragma Inkaso S.A. będzie 95 podmiotem, którego obligacje znajdą się na tym rynku.

Catalyst powstał 30 września 2009 roku. Obecnie jest jedynym rynkiem papierów dłużnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W jego obrocie znajdują się m.in. obligacje spółek notowanych na GPW, spółdzielcze, komunalne oraz korporacyjne notowane na BondSpond.