Emperia – ma pełne poparcie akcjonariuszy

By | 15/10/2010

W dniu 13 października 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. na mocy podjętej uchwały upoważniło spółkę do skupu akcji własnych – do 25% kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą 500 mln złotych. Akcjonariusze – zdecydowaną większością głosów – wyrazili także zgodę na podwyższenie kapitału docelowego Emperia Holding o maksymalnie 1.511.516 akcji. W Zgromadzeniu uczestniczyła rekordowa liczba akcjonariuszy reprezentujących ponad 13 mln akcji czyli blisko 87% głosów.

„Wynik głosowania akcjonariuszy Emperii na środowym NWZA pokazał wyraźnie, że mamy ich zdecydowane poparcie. Wszystkie uchwały zostały przegłosowane ponad 80% większością głosów. Jestem przekonany, że w nadchodzących miesiącach udowodnimy, ile tak naprawdę warta jest Emperia” – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding S.A.

Emperia Holding realizuje także skup akcji własnych. Na dzień 13 października spółka zrealizowała zakup 34 284 sztuk akcji za łączną kwotę 3,47 mln złotych.

Ponadto, Zarząd Emperia Holding realizuje także ogłoszoną niedawno strategię na lata 2010-2012. Zgodnie z jej założeniami z Emperii zostaną wydzielone 3 niezależne dywizje biznesowe o komplementarnej wobec siebie działalności: Dywizja Dystrybucyjna Tradis, Dywizja Detaliczna – Stokrotka i Nieruchomości. Jednym z kluczowych punktów strategii jest upublicznienie Grupy Dystrybucyjnej Tradis do końca marca przyszłego roku (2011) oraz wprowadzenie na GPW Stokrotki w pierwszej połowie 2013 roku.

Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2,83 mld zł, wyższe o 5,5% i zysk netto w wysokości 32,4 mln zł, wyższy o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2010 roku realizowano plany konsolidacyjne Grupy Handlowej Emperia.

Na początku października zakończono proces nabycia 100% udziałów spółki Lewiatan Brda. Lewiatan Brda zarządza siecią 124 placówek detalicznych zlokalizowanych na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Jest to kolejna spółka z Polskiej Grupy Handlowej Lewiatan , jednej z największych sieci sklepów franczyzowych w Polsce.