Novainvest podpisała umowę inwestycyjną z Partnerem Branżowym

By | 14/10/2010

Novainvest S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT – podpisał umowę inwestycyjną z Partnerem Branżowym dla spółki PT Crossscarrier sp. z o.o.

Zgodnie z zapowiedziami z opublikowanego na początku września listu intencyjnego, nowy Partner obejmie 45,05 proc. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PT Crosscarrier, a w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500 tys. złotych, dodatkowo otrzyma on prawo do wskazania jednej osoby do składu zarządu PT Croscarrier Sp. z o.o.

„Nowy Partner branżowy dla naszej portfelowej spółki PT Crosscarrier sp. z o.o. oprócz wkładu pieniężnego, wniesie do niej także swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozwój nowych usług z zakresu transmisji danych, dostawy Internetu oraz budowy i eksploatacji centrów przetwarzania danych. Zmianie ulegnie nazwa PT Crosscarrier, która zostanie skrócona do członu Crosscarrier sp. z o.o. Od momentu podpisania listu intencyjnego, pomiędzy podmiotami rozpoczęta została współpraca na poziomie operacyjnym, która umożliwi w krótkim czasie sprzedaż nowych innowacyjnych usług telekomunikacyjnych przez spółkę Crosscarrier. Dzięki podpisanej umowie otrzyma ona również dostęp do bogatej infrastruktury telekomunikacyjnej, którą posiada Partner.” – mówi Andrzej Macenowicz, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

NOVAINVEST PRZEPROWADZI RÓWNIEŻ EMISJĘ AKCJI

Niedawno Novainvest S.A. ogłosiła, iż przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru o wartości do prawie 2 mln złotych. W jej ramach wyemituje do 1.553.821 nowych akcji serii E. Cena emisyjna ustalona została na 1,25 zł, co daje ok. 30% dyskonto w stosunku do aktualnej ceny rynkowej (1,8 zł). Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawniać będzie pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Dzień prawa poboru został ustalony na 27 października br.

„Środki, które pozyskamy z emisji akcji serii E planujemy przeznaczyć na realizację mocno w tej chwili zaawansowanych rozmow w sprawie przejęć kolejnych podmiotów z branż telekomunikacyjnej, które będą doskonale pasowały do Grupy Kapitałowej. Ich zakup będzie miał pozytywny wpływ na notowane przez nas wyniki. Oprócz tego chcemy dokapitalizować wybrane spółki portfelowe. Jedna z nich, Interlandia – dostawca usług tzw. „triple play” (internet, telewizja, telefon), może dokonać ciekawego przejęcia konkurenta przy wycenie p/e wynoszącej jeden jeszcze w IV kwartale tego roku.” – mówi Andrzej Macenowicz, Prezes Zarządu Novainvest S.A.