Live dashboard, czyli łatwe analizy

By | 14/10/2010

W świecie biznesu, odnajdywanie informacji, szukanie odpowiedzi i wykonywanie analiz może być  frustrującym zajęciem. Użytkownik hurtowni danych zamiast intuicyjnej i prostej w obsłudze aplikacji otrzymuje nieelastyczne wyniki w formie statycznych raportów. Odpowiedzią na skostniałe rozwiązania analityczne są nowe narzędzia business intelligence (BI), które zastępują tradycyjną, nieefektywną i skomplikowaną technologię. Aplikacje analityczne działające w technologii in-memory pozwalają na intuicyjne i szybkie wyszukiwanie informacji, a więc łatwiejsze podejmowanie decyzji.

– Użytkownicy oczekują takiej samej szybkości i łatwości pracy od stosowanego oprogramowania, jakie dają narzędzia codziennego użytku, jak na przykład Google. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest oprogramowanie QlikView – twierdzi Marek Grzebyk, Dyrektor Departamentu BI w firmie Hogart Business Systems, głównego partnera firmy QlikTech na polskim rynku.

Osoba analizująca dane widzi na ekranie komputera tzw. kokpit analityczny. To zbiór raportów i grafik obrazujących wybrane parametry w prostej i klarownej formie. Aby osiągnąć maksymalną efektywność w procesie podejmowania decyzji, kokpity analityczne narzędzi BI muszą się szybko tworzyć, działać i adaptować. Niestety, tradycyjne kokpity analityczne – uzależnione od IT i predefiniowanego modelu danych – nie są wstanie dotrzymać kroku realnym warunkom biznesowym i zapytaniom ad hoc, tworząc przepaść pomiędzy zmiennymi potrzebami użytkowników a swoimi możliwościami.

Rozwiązaniem jest dynamiczny kokpit analityczny (live dashboard), potężne narzędzie zbudowane wokół najnowszej koncepcji  przetwarzania danych – wyszukiwania asocjacyjnego z wykorzystaniem technologii in-memory – która nie blokuje danych i pozwala wszystkim użytkownikom na jednoczesny dostęp do informacji.

Inaczej, niż w tradycyjnych narzędziach BI, dynamiczne kokpity analityczne są szybkie, zdecentralizowane i łatwe do zmiany. Użytkownicy końcowi mogą w ten sposób szybko i samodzielnie osiągać rezultaty bez angażowania działów IT. Dynamiczne kokpity analityczne QlikView wzmacniają użytkowników końcowych sadzając ich „za sterami” analiz i tym samym- pozwalając na decydowanie o zawartości raportu.

Koncepcja BI od lat cierpi z powodu powszechnego w tradycyjnych rozwiązaniach analitycznych założenia, że potrzeby informacyjne użytkowników biznesowych mogą być z góry przewidywane. Zazwyczaj, na polecenie użytkownika dane są ekstrahowane z różnych źródeł, łączone w jednym magazynie danych i wizualizowane na ekranie lub raporcie.

– Zasadniczy problem tkwi jednak w tym, że przedstawiane dane stale prowadzą do zadawania nowych pytań. Na przykład, raport dotyczący sprzedaży w regionach może wywołać pytanie: Dlaczego sprzedaż spadła w tym regionie? Każde kolejne pytanie przekształca się w nowe zadanie dla działu IT. To, czego potrzeba użytkownikom, to kokpit analityczny z możliwością zadawania dowolnych pytań i otrzymywania na nie odpowiedzi „w locie”. To wszystko jest dostępne w QlikView – informuje Marek Grzebyk.

Obecnie statyczne i niezrozumiałe raporty są zastępowane intuicyjnymi dynamicznymi kokpitami analitycznymi, które pozwalają użytkownikom na kliknięcie w dany punkt w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji, krojenie i łącznie danych bez ograniczeń i samodzielne wykonywanie analizy typu „what if”.

źródło/autor: Hogart Business Systems