SOBET S.A. otrzymał nowe zlecenia o łącznej wartości ponad 7 mln zł

By | 13/10/2010

SOBET S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego, notowana na NewConnect, otrzymała dwa nowe zlecenia, których łączna wartość wynosi 7,3 mln złotych. Spółka zrealizuje dla przedsiębiorstwa Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. kanalizację sanitarną na projekcie „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – Etap III”. Drugie zlecenie dotyczy wykonania robót przewiertowych przy przebudowie peronu na stacji Katowice. SOBET zrealizuje je do 11 listopada br. Zleceniodawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol Sp. z o.o.

– „Od momentu wejścia na rynek NewConnect obserwujemy stały wzrost zainteresowania naszą spółką jako wykonawcą oraz podwykonawcą robót. Dzięki temu poprzez realizowane projekty rozwijamy się, zdobywamy doświadczenie oraz referencje, które są niezwykle ważne przy udziale w dużych przetargach budowlanych. Zlecenie od Bickhardt Bau Polska, którego głównym udziałowcem jest Bickhardt Bau AG realizujący projekty na terenie całej Europy oraz poza jej granicami, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (np. tor Formuły 1), to dla nas także dowód zaufania, jakim obdarzają nas potentaci rynku budowlanego. Zlecenie od Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego Transkol jest nieco mniejsze, bowiem będziemy dla nich realizować przewierty przy budowie peronu kolejowego w Katowicach. Jednakże oba zlecenia powiększą nasz tegoroczny portfel zamówień o kolejne 7 mln złotych. Na poziom tegorocznych przychodów będą miały także wpływ mniejsze kontrakty, które podpisaliśmy niedawno. Dla Warbudu wybudujemy wysoko sprawną kogenerację i wykonamy przekładki kanalizacji deszczowej w Opolu, natomiast dla Bilifinger Berger Budownictwo S.A. wykonamy i zamontujemy prefabrykowane elementy betonowe na oczyszczalni ścieków w Katowicach. Łącznie te dwa projekty, które już realizujemy przyniosą nam ponad 280 tys. zł przychodów.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu SOBET S.A.

SOBET przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru o wartości 3,5 mln złotych. Zapisy na akcje ruszą 22 października i potrwają do 2 listopada br. Dzień ustalenia prawa poboru wyznaczono na 18 października br. Cztery prawa poboru będą uprawniać do objęcia jednej nowej akcji. Oferującym został Dom Maklerski WDM S.A. (daw. Wrocławski Dom Maklerski S.A.)

– „Z emisji akcji serii D planujemy pozyskać blisko 3,5 mln złotych. Kapitał ten pomoże nam zabezpieczyć środki obrotowe, które posłużą realizacji większej liczby dużych i trudnych kontraktów. Zależy nam na tym, abyśmy nie musieli rezygnować z takich zleceń tylko z powodu niewystarczających mocy produkcyjnych. Sytuacja na rynku inwestycji budowlanych jest bardzo korzystna dla takich firm jak nasza, czego dowodem jest stale rosnąca wartość naszego portfela zamówień. Dokapitalizowanie SOBET poprzez środki z emisji wpłynie pozytywnie na poziom przychodów, poprawę wskaźników zadłużenia oraz ogólnie rentowność Spółki. Mamy już dwóch inwestorów: fundusze Astoria Capital S.A. oraz BIO-MED Investors S.A., którzy zadeklarowali objęcie akcji łącznie na kwotę 1 mln złotych. Dodam, że zgodnie z obowiązującym okresem rozliczeniowym T+3, chętni do nabycia nowej emisji po cenie 1 zł za akcje, powinni posiadać na swoich rachunkach akcje SOBET już 13 października.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A.

HARMONOGRAM EMISJI

źródło/autor: Sobet