Rusza trzeci etap szkoleń unijnych w FagorMastercook

By | 13/10/2010

W połowie października 200 osób przystąpi do trzeciego cyklu szkoleń unijnych, w ramach projektu „Rozwój kompetencji pracowników FagorMastercook”. Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom całe spektrum możliwości, wynikających z poznania różnorodnych zagadnień związanych ze skutecznym zarządzaniem projektami.

W szkoleniu uczestniczy zespół menedżerów, specjalistów, jak również inżynierów, którzy na co dzień prowadzą działania projektowe w firmie FagorMastercook, czołowego producenta AGD w Polsce. Program dopasowany został do potrzeb konkretnych zespołów, wynikających z zakresu ich obowiązków w Firmie. Podczas zajęć trenerzy korzystają z różnorodnych form przekazywania wiedzy m.in. wykładów, ćwiczeń, zadań w grupach, jak również symulacji i filmów. Po upływie miesiąca, planowany jest „follow-up”, który ma na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i dodatkowych zagadnień.

Jak mówi Anna Pitulec, Wiceprezes i Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w FagorMastercook: „Szkolenia, oprócz istotnej dawki wiedzy z różnych obszarów kompetencyjnych, są również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz tworzenia rozwiązań i usprawnień, które można szybko implementować, w konkretnych działach w Firmie”.

I dodaje: „W poprzednim (drugim) etapie projektu, który przebiegał pod hasłem „Skuteczny Lider Produkcji”, udział wzięło 130 pracowników FagorMastercook, głównie brygadzistów. W czasie szkoleń uczestnicy rozwijali kompetencje przywódcze, niezbędne do zarządzania obszarem produkcyjnym. Poznali również techniki skutecznej komunikacji w budowaniu i utrzymaniu autorytetu lidera zespołu”.

FagorMastercook jest jedną z dziewięciu firm na Dolnym Śląsku, której udało się pozyskać fundusze unijne na szkolenie kadr. W ramach całego projektu, trwającego do 28.02.2011 r., przeszkolonych zostanie 300 pracowników w Firmie. Z myślą o potrzebach rozwojowych FagorMastercook zaplanowano 3 moduły szkoleń: „Zarządzanie przez cele”, „Zarządzanie projektami”, „Skuteczny lider zespołu produkcyjnego”. Ich zaletą jest warsztatowy charakter oraz wykorzystanie przez trenerów narzędzi rozwojowych dostosowanych do potrzeb uczestników. Dotychczas przeprowadzone etapy szkoleń zostały wysoko ocenione przez pracowników FagorMastercook, którzy podkreślali w szczególności kompetencje trenerów oraz przydatność zdobytej wiedzy, w ich codziennej pracy.